Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan päätöksiä 12.2.2020

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
12.2.2020 klo 20.00

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyi kokouksessaan 12.2.2020 suomenkielisen opetuksen ja varhaiskasvatuksen tulosyksiköiden käyttösuunnitelmat vuodelle 2020 sekä Pitkänotkon päiväkodin tarveselvityksen liitteen mukaisesti. Lautakunta päätti lisäksi, että Laajalahden koulun 5-6 -luokkalaiset saavat koulumatkoihinsa joko matkakortin tai oikeuden osallistua tilauskuljetukseen, mikäli koulumatka väistötiloissa toimivalle Kivimiehen koululle on yli 3 kilometriä. Tällä halutaan helpottaa koululaisten matkantekoa kouluun väistön ajan.

Pitkänotkon päiväkodin tarveselvitys (pöydälle 22.1.2020) (3)

Keski-Espoossa varhaiskasvatusikäisten lasten määrä kasvaa tulevina vuosina, jolloin alueelle tarvitaan lisää varhaiskasvatuspaikkoja. Suunnitellussa Pitkänotkon päiväkodin kahdeksassa ryhmässä olisi 168 uutta varhaiskasvatuspaikkaa alueen lapsille. Lautakunta hyväksyi Pitkänotkon päiväkodin tarveselvityksen liitteen mukaisesti.

Lausunto valtuustoaloitteeseen pienten koululaisten vuorohoitotarpeen arvioinnista ja hoidon perusteiden määrittelystä (5)

Valtuutetut esittivät 9.9.2019 valtuustoaloitteessaan, että Espoossa tehdään pienten koululaisten vuorohoitoon liittyvä arviointi. Lisäksi he esittivät, että arvioinnin valmistuttua lasketaan hoidon järjestämisen vaikutukset talouteen, tiloihin ja henkilökuntaan.

Perusopetuksen koululaisten iltapäivätoiminnan asiakaskyselyllä selvitettiin pienten koululaisten vuorohoidon tarvetta. Kyselyn perusteella tarvetta vuorohoidolle ei juurikaan ilmennyt. Jos palvelua kuitenkin järjestettäisiin, vaihtoehtojen tarkastelun perusteella ensisijaiseksi nousisi sen järjestäminen yhteistyössä Mannerheimin lastensuojeluliiton tai muun vastaavaa toimintaa järjestävän järjestön tai kolmannen sektorin toimijan kanssa.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen tarkistaminen (kh-asia) (6)

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja muutetaan indeksitarkistuksista sekä viisivuotiaiden lasten maksuttoman 20 viikkotunnin kokeilun jatkumisesta johtuen 1.8.2020 alkaen. 

Laajalahden koulun oppilaiden väistön aikaisiin koulumatkajärjestelyihin liittyvä muutos (8)

Laajalahden koulun vuosiluokat 5-6 opiskelevat väistötiloissa Kivimiehen koululla. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti, että Laajalahden koulun vuosiluokkien 5-6 oppilaat saavat 24.2.2020 lukien koulumatkoihinsa Kivimiehen koululle (väistötiloihin) huoltajan valinnan mukaan joko matkakortin tai oikeuden osallistua tilauskuljetukseen, mikäli koulumatka Kivimieheen on yli 3 kilometriä. Tällä halutaan helpottaa koululaisten matkantekoa kouluun väistön ajan.

Muut asiat:

Lisäksi lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen mukaisesti kohdat 7, 9-14 sekä merkitsi tiedoksi valtuustoaloitteen liha- ja maitotuotteiden kulutuksen puolittamisesta vuoteen 2025 mennessä. Kohdan 4 käsittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta esitti huolensa espoolaislasten lukutaidon puolesta. Lautakunnan puheenjohtajan pyynnöstä lautakunnan seuraavaan kokoukseen tuodaan selvitys toimenpiteistä, joita tehdään lukutaidon kohentamiseksi.

Lisätietoja:  
Marika Niemi, lautakunnan puheenjohtaja, puh. 040 822 8822, marika.k.niemi@gmail.com 
Kaisu Toivonen, opetustoimen johtaja, puh. 050 511 3398, kaisu.m.toivonen@espoo.fi 
Virpi Mattila, varhaiskasvatuksen johtaja, puh. 050 347 5845, virpi.mattila@espoo.fi 
Ilpo Salonen, perusopetuslinjan päällikkö, puh.050 354 6840, ilpo.salonen@espoo.fi 
Tapio Erma, toisen asteen ja aikuiskoulutuksen päällikkö, puh. 046 877 3216, tapio.erma@espoo.fi 

Esityslista

Lautakunnan jäsenet