Johtokunta

Espoon kouluissa on joko koulukohtaiset tai useamman koulun yhteiset johtokunnat. Johtokunnan tehtävissä korostuvat koulun tukeminen sekä hyvän yhteistyön ja turvallisen opiskeluympäristön ylläpitäminen. Johtokunta hyväksyy mm. koulun opetussuunnitelman ja lukuvuosisuunnitelman. Johtokunnassa on mukana oppilaiden vanhempia ja koulun henkilökunnan edustajia. Yläkouluissa ja yhtenäisissä peruskouluissa johtokuntatyöhön osallistuu myös oppilaiden edustajia. Johtokunta  valitaan neljäksi vuodeksi kerrallaan. Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta kuvataan tarkemmin Espoon kaupungin hallintosäännössä.

Johtokunnan jäsenet

Pohjois-Tapiolan koulun johtokunta 2019-2021

Varsinaiset jäsenet / Varajäsenet
Kati Ylikahri, Pj. / Mikko Ylikahri
Ilkka Kivisaari, varapj. / Kristiina Mattsén
Tanja Mäkilä / Jukka Honkola
Raoul Aspegren (opettajakunnan edustaja) / Heli Aunio
Heidi Ruotsala (muun henkilökunnan edustaja) / Mikko Järvinen
 
Siiri Seppelin (koulun oppilasjäsen) / Iialiina Lindström
Elisa Visti (koulun oppilasjäsen) / Anni Haapala

Johanna Kontro (esittelijä/sihteeri)

Koulun järjestyssäännöt
 

Pohjois-Tapiolan koulun järjestyssäännöt (pdf, 237 Kt)