Pohjois-Tapiolan koulu

Pohjois-Tapiolan koulu on yleissivistävä peruskoulu. Kouluyhteisössämme ovat yleisopetuksen luokat, erityisluokat ja ilmaisutaitopainotusluokat. Koulussa on 5-jaksojärjestelmä ja 75min oppitunnit. Koululla on yhteinen johtokunta Pohjois-Tapiolan lukion kanssa ja aktiivisesti toimiva koti ja koulu -yhdistys.

Pohjois-Tapiolan koulun ilmaisutaitopainotusta on opiskeltu vuodesta 1962 tasavertaisena muiden oppiaineiden rinnalla. Kaikessa opetuksessa ja koulun muussa toiminnassa pyrimme edistämään luovuuden kehittämistä ja oppimisen iloa. 

Koulussamme on hieman yli 300 oppilasta luokka-asteilla 7-9. Samassa rakennuksessa toimii väliaikaisesti myös Aarnivalkean alakoulu.

Pohjois-Tapiolan koulun opetus- ja kasvatustyössä sovelletaan Espoon kaupunginhallituksen määrittelemällä tavalla kaupungin hyväksyttyjä arvoja. Näistä koulumme toimintaa ohjaavista arvoista haluamme Pohjois-Tapiolan koulussa korostaa erityisesti suvaitsevaisuutta ja tasa-arvoa, luovuutta ja innovatiivisuutta sekä kestävää kehitystä.

Pohjois-Tapiolan koulu löytyy myös Instagrammista!