Pohjois-Tapiolan koulu

Pohjois-Tapiolan koulu on yleissivistävä peruskoulu, jossa on yli 300 oppilasta luokka-asteilla 7-9. 
Kouluyhteisössämme ovat yleisopetuksen luokat, erityisluokat ja ilmaisutaitopainotusluokat. Koulussa on 5-jaksojärjestelmä ja 75min oppitunnit. 

Pohjois-Tapiolan koulun ilmaisutaitopainotusta on opiskeltu vuodesta 1962 tasavertaisena muiden oppiaineiden rinnalla. Kaikessa opetuksessa ja koulun muussa toiminnassa pyrimme edistämään luovuuden kehittämistä ja oppimisen iloa. 

Pohjois-Tapiolan koulun opetus- ja kasvatustyössä sovelletaan Espoon kaupunginhallituksen määrittelemällä tavalla kaupungin hyväksyttyjä arvoja. Näistä koulumme toimintaa ohjaavista arvoista haluamme Pohjois-Tapiolan koulussa korostaa erityisesti suvaitsevaisuutta ja tasa-arvoa, luovuutta ja innovatiivisuutta sekä kestävää kehitystä.

Uusi yhtenäinen peruskoulu

Tulevana lukuvuonna 2019-20 koulu aloittaa valmistautumisen tulevaan uuteen yhtenäiseen peruskouluun, jonka on määrä valmistua 2022/23. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että opetus tullaan järjestämään päärakennuksen lisäksi Kivimiehen koulussa, Otaniemen lukiossa ja tontilla olevissa siirtokelpoisissa rakennuksissa.

Sepon koulu siirtyy väistöön Pohjois-Tapiolan kouluun 1.1.2020 alkaen.

Pohjois-Tapiolan koulu löytyy myös Instagramista!