Oppilaskuntatoiminta

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Oppilaskunta ja oppilaskunnan hallitus

Nöykkiön koulun oppilaat muodostavat koulun oppilaskunnan. Oppilaskunnan hallituksen tehtävänä on suunnitella ja edistää oppilaiden yhteistoimintaa ja koulutyötä. Hallitus mm. järjestää kouluviihtyvyyttä lisääviä tapahtumia, pyrkii aloittein ja neuvotteluin parantamaan oppilaiden turvallisuutta ja viihtyvyyttä koulussa, antaa lausuntoja koulunkäyntiin liittyvistä asioista, osallistuu varojen hankintaan Tuki ry:lle ja pitää yhteyttä koulun oppilaskuntatoimintaa tukeviin viranomaisiin ja järjestöihin.

Hallituksen valinta

Oppilaskunnan hallitus toimii lukuvuosittain. Uusi hallitus valitaan huhti-toukokuussa. Hallitukseen valitaan korkeintaan 15 oppilasta, jotka ovat keväällä 7.-ja 8.-luokkalaisia. Hallitus järjestää tarvittaessa vaalit. Äänioikeutettuja ovat kaikki Nöykkiön koulun oppilaat. Vanha hallitus vahvistaa uuden hallituksen lopullisen kokoonpanon ja koon.

Työjäseniksi haluavat voivat ilmoittautua milloin vain hallitukselle, joka päättää työjäsenten valinnasta. Työjäsenillä ei ole äänioikeutta.

Syksyllä koulun aloittaneet 7.-luokkalaiset voivat ilmoittautua hallitukselle, jonka antamien ohjeiden mukaisesti 7.-luokkalaiset voivat osallistua hallituksen toimintaan.

Hallituksen toiminta

Oppilaskunnan hallitus kokoontuu yleensä kerran viikossa, tarvittaessa useammin. Vähintään neljä kertaa vuodessa pidetään kokous, johon osallistuvat luokkien puheenjohtajat sekä hallitus.

Hallitus päättää itsenäisesti jäseniensä vastuualueet kuten puheenjohtajuuden.

Kevätkaudella huhtikuusta koulun päättymiseen asti sekä uusi että vanha hallitus toimivat yhdessä. Uusi hallitus aloittaa itsenäisesti elokuussa. Ensimmäinen tehtävä uudelle hallitukselle on johtokunnan oppilasjäsenten valintaprosessi.

Hallituksen kokouksessa esityslistan tekee ja puhetta johtaa puheenjohtaja tai hänen poissa ollessaan varapuheenjohtaja. Sihteeri kirjaa käsitellyt asiat pöytäkirjaan. Hallituksen pöytäkirjat ovat koulun käyttämässä verkko-oppimisympäristössä sekä koulun kirjastossa säilytettävässä hallituksen kansiossa. Hallituksen kokous on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet hallituksen jäsenistä ovat paikalla.

Hallitus laatii lukuvuosittain toimintakertomuksen, toimintasuunnitelman sekä talousarvion.

Hallitus pitää säännöllisesti yhteyttä Espoon nuorisovaltuustoon, välittää oppilaskunnan toiveita Espoolle ja tiedottaa oppilaskunnalle väliajoin nuorisovaltuuston tilanteesta.

OHJAAVAT OPETTAJAT           Emilia Hämäläinen

                                                      Kristiina Hämäläinen