Opiskelu koulussamme

Koulussamme opetus ja kasvatus pohjautuvat opetussuunnitelmaan. Opetussuunnitelmamme kertoo, miten opetus koulussamme järjestetään sekä mitä ja miten opiskellaan. Opetussuunnitelma määrittelee oppiaineiden tavoitteet ja sisällöt sekä arvioinnin perusteet. Nöykkiön koulun opetussuunnitelman löydät täältä.

Espoossa painotetaan positiivisen kasvatuksen ja opetuksen näkökulmaa. Tämä tarkoittaa sitä, että autamme oppilaita tunnistamaan ja hyödyntämään omia vahvuuksiaan. Rohkaiseva ohjaus ja kannustava palaute lisäävät oppilaan luottamusta omiin mahdollisuuksiinsa. Oppimisen haasteisiin vastaamme kehittämällä oppilaan vahvuuksia edelleen.

Opiskelu Nöykkiön koulussa on oppilaskeskeistä joustavien opetusjärjestelyjen ansiosta. Teemme lukuvuoden aikana neljä erilaista lukujärjestystä. Näin suunnittelemme ja järjestämme opetusta joustavasti pitkin lukuvuotta. Lukujärjestykset valmistuvat jaksoittain.

 Koulu tarjoaa monipuolisia valinnaiskursseja ja kerhoja, joissa voi toimittaa lehteä, soittaa bändissä ja toimia tekniikka- sekä videointiryhmissä sekä saada työkokemusta toimimalla koulun omassa kioskissa. Nöykkiön koulu tarjoaa paljon erilaisia ohjelmia ja laitteita sekä tietoteknistä osaamista myös musiikin, kuvataiteen ja viestinnän opetukseen. Englannin kielen opiskeluun saavat kaikki oppilaat valita joko perus- tai syventävän ryhmän. Tämä valinta tehdään koulukohtaisesti sen jälkeen, kun oppilas on otettu koulumme oppilaaksi.

Lisätietoja opiskelusta koulussamme voit lukea tästä oppaasta.

Ohjeet kouluun hakemisesta ovat Espoon kaupungin sivuilla. Ne löytyvät tämän linkin kautta.


Matemaattis-luonnontieteellinen painotus

Nöykkiön koulu antaa painotettua opetusta matemaattis-luonnontieteellisissä aineissa. Painotusta integroidaan englannin kieleen ja siinä hyödynnetään tietotekniikkaa.

Kaksikielinen opetus

Kouluun valitaan vuosittain korkeintaan 24 oppilasta  kaksikieliseen painotettuun opetukseen.Tässä painotuksessa opinnoista vähintään 25 % tapahtuu englanninkielellä. Kaksikieliseen painotukseen voi hakea kaupungin antamien ohjeiden mukaisesti. Ohjeistus löytyy täältä.


Kielet

Nöykkiön koulussa voi lukea A-kielenä englantia, ranskaa tai saksaa. B1-kieli on ruotsi, B2-kieleksi voi halutessaan valita ranskan, saksan tai espanjan. Nämä ryhmät perustetaan, mikäli niihin ilmoittautuu riittävästi opiskelijoita.

Työ- ja loma-ajat

Lukuvuosi 2020-2021

Syyslukukausi 2020–2021 alkaa torstaina13.8.2020 ja päättyy tiistaina 22.12.2020.

Syysloma maanantai 12.10.2020 – perjantai 16.10.2020

Joululoma keskiviikko 23.12.2020 – keskiviikko 6.1.2021

Kevätlukukausi alkaa torstaina 7.1.2021 ja päättyy lauantaina 5.6.2021

Talviloma ma 22.2.2021–pe 26.2.2021

SÄHKÖINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ 

Oppimisympäristöinä käytämme mm. O365:ttä ja G Suite:a

Nöykkiön koulun käytössä olevat lomakkeet löydät kohdasta.

Koulun oppaat ja lomakkeet

(mm. lomakkeet perhetapaamisiin ja valinnaisaineet)