Opiskelu koulussamme

Koulussamme opetus ja kasvatus pohjautuvat opetussuunnitelmaan. Opetussuunnitelmamme kertoo, miten opetus koulussamme järjestetään sekä mitä ja miten opiskellaan. Opetussuunnitelma määrittelee oppiaineiden tavoitteet ja sisällöt sekä arvioinnin perusteet. Nöykkiön koulun opetussuunnitelman löydät täältä.

Espoossa painotetaan positiivisen kasvatuksen ja opetuksen näkökulmaa. Tämä tarkoittaa sitä, että autamme oppilaita tunnistamaan ja hyödyntämään omia vahvuuksiaan. Rohkaiseva ohjaus ja kannustava palaute lisäävät oppilaan luottamusta omiin mahdollisuuksiinsa. Oppimisen haasteisiin vastaamme kehittämällä oppilaan vahvuuksia edelleen.

Opiskelu Nöykkiön koulussa on oppilaskeskeistä joustavien opetusjärjestelyjen ansiosta. Koulu tarjoaa monipuolisia valinnaiskursseja ja kerhoja, joissa voi toimittaa lehteä, soittaa bändissä ja toimia tekniikka- sekä videointiryhmissä sekä saada työkokemusta toimimalla koulun omassa kioskissa. Nöykkiön koulu tarjoaa paljon erilaisia ohjelmia ja laitteita sekä tietoteknistä osaamista myös musiikin, kuvataiteen ja viestinnän opetukseen. Englannin kielen opiskeluun saavat kaikki oppilaat valita joko perus- tai syventävän ryhmän.

Matemaattis-luonnontieteellinen painotus

Nöykkiön koulu antaa painotettua opetusta matemaattis-luonnontieteellisissä aineissa. Painotusta integroidaan englannin kieleen ja siinä hyödynnetään tietotekniikkaa.

Kaksikielinen opetus

Kouluun valitaan lisäksi yksi kaksikielinen luokka.Tämän luokan opinnoista vähintään 25 % tapahtuu englanninkielellä. Luokalle hakeudutaan kaupungin antamien ohjeiden mukaisesti. Ohjeistus löytyy täältä.


Kielet

Nöykkiön koulussa voi lukea A-kielenä englantia, ranskaa tai saksaa. B1-kieli on ruotsi, B2-kieleksi voi halutessaan valita ranskan, saksan tai espanjan.

Työ- ja loma-ajat

Lukuvuosi 2019–2020

Syyslukukausi 2019–2020 alkaa torstaina 8.8.2019 ja päättyy perjantaina 20.12.2019.

Syysloma maanantai 14.10.2019 – perjantai 18.10.2019

Joululoma lauantai 21.12.2019 – maanantai 6.1.2020

Kevätlukukausi alkaa tiistaina 7.1.2020 ja päättyy lauantaina 30.5.2020.

Talviloma ma 17.2.2020–pe 21.2.2020

SÄHKÖINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ 

Oppimisympäristöinä käytämme mm. O365:ttä ja G Suite:a

Nöykkiön koulun käytössä olevat lomakkeet löydät kohdasta.

Koulun oppaat ja lomakkeet

(mm. lomakkeet perhetapaamisiin ja valinnaisaineet)