Johtokunta

Espoon kouluissa on joko koulukohtaiset tai useamman koulun yhteiset johtokunnat. Johtokunnan tehtävissä korostuvat koulun tukeminen sekä hyvän yhteistyön ja turvallisen opiskeluympäristön ylläpitäminen. Johtokunta hyväksyy mm. koulun opetussuunnitelman ja lukuvuosisuunnitelman. Johtokunnassa on mukana oppilaiden vanhempia ja koulun henkilökunnan edustajia. Yläkouluissa ja yhtenäisissä peruskouluissa johtokuntatyöhön osallistuu myös oppilaiden edustajia. Johtokunta  valitaan neljäksi vuodeksi kerrallaan. Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta kuvataan tarkemmin Espoon kaupungin hallintosäännössä.

Johtokunnan jäsenet

Varsinaiset jäsenet
Tiina Hyttinen puheenjohtaja
Maria Nuotio varapuheenjohtaja
Satu Ahtiluoto
Sakari Kouti
Jan Melen

Varajäsenet
Kirsi Erkkilä
Kirsi Immonen
Jari Kaunisto
Olli Siltanen
Elisa Korniloff

Oppilasedustajat
Oppilaskunnan vuosittain valitsemat edustajat

Henkilöstöedustajat
Janne Valtonen
Jaana Suikkanen

Henkilöstövaraedustajat
Petteri Holopainen
Riikka Kari

Esittelijä ja sihteeri
Hakola Sari, rehtori

Johtokunnan pöytäkirjat

Nöykkiön koulun johtokunnan kokouksen 3.6.2021 pöytäkirja (pdf, 196 Kt)

     

KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

Nöykkiön koulun järjestyssäännöt (pdf, 18 Kt)