Nöykkiön koulu

Koulu sijaitsee Nöykkiössä Espoonlahden alueella bussiyhteyksien 157, 158  ja 542 varrella. Koulussamme on noin 490 koululaista ja 40 opettajaa. Koulussa on yleisopetuksen lisäksi matemaattis-luonnontieteellinen painotus, kaksikielinen opetus sekä pienluokkaopetusta.

Matemaattis-luonnontieteellinen painotus

Nöykkiön koulu antaa painotettua opetusta matemaattis-luonnontieteellisissä aineissa. Painotusta integroidaan englannin kieleen ja siinä hyödynnetään tietotekniikkaa.

Kaksikielinen opetus

Kouluun valitaan yksi kaksikielinen luokka (suomi-englanti). Tämän luokan opinnoista vähintään 25 % tapahtuu englanninkielellä. Luokalle hakeudutaan kaupungin antamien ohjeiden mukaisesti

Koulu alkaa torstaina 8.8.2019

Koulu alkaa 7. luokkalaisilla klo 9 (kokoontuminen koulun sisäpihalla). Tuleva luokka näkyy wilmassa viimeistään 8.8. klo 8.30 (luokan voi kysyä tarvittaessa myös koulun henkilökunnalta koulun pihalla). Mahdolliset viestit koululle pyydetään lähettämään sähköpostilla.


8. ja 9. luokkalaisilla koulu alkaa klo 10 omissa kotiluokissa. Mukavaa kesää!

Koulu toteuttaa Espoon kaupungin arvoja seuraavin toimintatavoin:

Vuorovaikutteisuus
Kohtelen kaikkia arvostavasti ja ystävällisesti.
Tuen ja kannustan muita.
Opettelen ilmaisemaan rakentavasti mielipiteitäni ja kuuntelemaan muita.
Arvostan jokaista yksilönä hyväksyen myös erilaisuuden.

Noudatan sääntöjä ja yhteisesti sovittuja käytäntöjä

Luovuus
Olen avoin omaksumaan uusia työ- ja toimintatapoja.
Suhtaudun rohkeasti uusiin haasteisiin, mutta opettelen sietämään myös pettymyksiä.
Vahvistan ilmapiiriä, jossa mielikuvitus ja uudet ideat saavat tilaa.

Löydän oppimisen ilon ja haluan kehittää oppimisen taitojani.
 

Vastuullisuus
Kannan vastuuni kestävästä tulevaisuudesta
Luon omalta osaltani turvallisen ja myönteisen oppimisympäristön.

Otan vastuun omasta työstäni ja itseni kehittämisestä.
Opiskelen ja työskentelen myös rakentaakseni pohjaa yhteiselle tulevaisuudelle.

Koulun toimintaan voit tutustua seuraamalla blogiamme:
https://noykkionkoulu.wordpress.com/

                        Koulun kansainvälinen projekti Changing habits - changing the world:
                               https://sites.google.com/view/changing-habits-changing-the-w/home