Nöykkiön koulu

Koulu sijaitsee Nöykkiössä Espoonlahden alueella bussiyhteyksien 157, 158  ja 542 varrella. Koulussamme on noin 530 koululaista ja 40 opettajaa. Koulussa on yleisopetuksen lisäksi matemaattis-luonnontieteellinen painotus, kaksikielinen opetus sekä pienluokkaopetusta.

Matemaattis-luonnontieteellinen painotus

Nöykkiön koulu antaa painotettua opetusta matemaattis-luonnontieteellisissä aineissa. Painotusta integroidaan englannin kieleen, ja siinä hyödynnetään tietotekniikkaa. Lisätietoa painotettuun opetukseen pyrkimisestä löydät täältä.

Tiedotustilaisuus  matemaattis-luonnontieteelliselle luokalle pyrkimisestä pidetään maanantaina 13.1.2020 klo 18 Nöykkiön koulussa. Luma-painotukseen haetaan wilmassa yläkouluun haun yhteydessä merkitsemällä painotus hakulomakkeelle. Haku tulee tehdä hakuaikana, viimeistään 16.1.2020.

Pääsykoe  järjestetään Nöykkiön koulussa tiistaina 21.1.2020. Kokeeseen on hyvä saapua paikalle ajoissa nimenhuutoon klo 8.15 alkaen, hakijoiden tulee saapua paikalle viimeistään klo 8.45. Pääsykoe alkaa klo 9 ja loppuu n. klo 11. Pääsykoetta ei voi tehdä toisena ajankohtana. Pääsykokeeseen ei tule erillistä kutsua. Kokeessa tulee olla mukana kynä, kumi ja viivain - ei laskinta!

Kaksikielinen opetus

Kouluun valitaan yksi kaksikielinen luokka (suomi-englanti). Tämän luokan opinnoista vähintään 25 % tapahtuu englanninkielellä. Luokalle hakeudutaan kaupungin antamien ohjeiden mukaisesti.

Tiedotustilaisuus kaksikieliseen opetukseen pyrkimisestä pidetään keskiviikkona 8.1.2020 klo 18 Nöykkiön koulussa.

Valintakoe pidetään keskiviikkona 29.1.2020 Espoo International Schoolissa klo 9 alkaen. Valintakokeeseen tulee saapua viimeistään klo 8.45. Hakijoille ei lähetetä erillistä kutsua. Kaksikielisessä opetuksessa 6. luokalla opiskelevat eivät osallistu pääsykokeeseen. Valintakoe sisältää osuudet English skills (listening comprehension, reading comprehension, writing, vocabulary) ja suomen kielen taito (luetun ymmärtäminen ja kirjoitelma). Espoo International School sijaitsee osoitteessa Lillhemtintie 1. https://palvelukartta.hel.fi/address/espoo/lillhemtintie/1

Lisätietoa yläkouluhausta löytyy Yläkoululaisen 2020-2021 oppaasta sekä English Language Education -oppaasta.

Koulu toteuttaa Espoon kaupungin arvoja seuraavin toimintatavoin:

Vuorovaikutteisuus
Kohtelen kaikkia arvostavasti ja ystävällisesti.
Tuen ja kannustan muita.
Opettelen ilmaisemaan rakentavasti mielipiteitäni ja kuuntelemaan muita.
Arvostan jokaista yksilönä hyväksyen myös erilaisuuden.

Noudatan sääntöjä ja yhteisesti sovittuja käytäntöjä

Luovuus
Olen avoin omaksumaan uusia työ- ja toimintatapoja.
Suhtaudun rohkeasti uusiin haasteisiin, mutta opettelen sietämään myös pettymyksiä.
Vahvistan ilmapiiriä, jossa mielikuvitus ja uudet ideat saavat tilaa.

Löydän oppimisen ilon ja haluan kehittää oppimisen taitojani.
 

Vastuullisuus
Kannan vastuuni kestävästä tulevaisuudesta
Luon omalta osaltani turvallisen ja myönteisen oppimisympäristön.

Otan vastuun omasta työstäni ja itseni kehittämisestä.
Opiskelen ja työskentelen myös rakentaakseni pohjaa yhteiselle tulevaisuudelle.

Koulun toimintaan voit tutustua seuraamalla blogiamme:

noykkionkoulu.blog

Tai Instagram-tiliämme:

noykkionkoulu

Koulumme kansainväliseen projektiin voi tutustua täällä:

Changing habits - changing the world