Nöykkiön koulu

Koulu sijaitsee Nöykkiössä Espoonlahden alueella bussiyhteyksien 157, 158  ja 542 varrella. Koulussamme on noin 540 koululaista ja 45 opettajaa. Koulussa on yleisopetuksen lisäksi matemaattis-luonnontieteellinen painotus, kaksikielinen opetus sekä pienluokkaopetusta. Koulun erityisenä piirteenä on kaikkien kouluun otettujen oppilaiden mahdollisuus valita englannin opiskelutapa.  Sitä ei  valita vielä Espoon varsinaisen oppilaaksiottoprosessin aikana. Tämä valinta tehdään erikseen vasta siinä vaiheessa, kun oppilas saa tiedon koulupaikastaan.

Koulun toimintaan voi tutustua tarkemmin tästä oppaasta. Oppaassa kerrotaan tarkemmin koulumme painotetutusta opetuksesta.

Koulun toimintaan voit tutustua myös  osoitteessa  noykkionkoulu.nettai Instagramissa: noykkionkoulu .

Luma- ja kaksikieliseen painotukseen voit tutustua katsomalla esittelyvideomme:

Matemaattis-luonnontieteellinen painotus

Allaolevista ohjeista näet toteutuneen valintaprosessin lukuvuodelle 2021 - 2022, joka  on päättynyt. Matemaattisluonnontieteelliseen painotukseen ei voi enää hakeutua. 7. luokan varasijoille yltäneille ollaan koulusta yhteydessä, mikäli paikkoja vapautuu. Paikkojen vapautumista ei voi ennakoida, useimmiten paikkoja ei ole vapautunut.

Nöykkiön koulu antaa painotettua opetusta matemaattis-luonnontieteellisissä aineissa. Tätä ns. Luma - painotusta integroidaan englannin kieleen.  Espoon yleiset ohjeet painotettuun opetukseen pyrkimisestä löydät täältä.

Nöykkiön koulussa valitaan vuosittain Luma -  painotettuun opetukseen korkeintaan 24 oppilasta pääsykokeen perusteella. Kirjallisessa pääsykokeessa on 5. luokan loppuun perustuvaan opetussuunnitelmaan pohjautuvia matematiikan sekä luonnontieteiden tehtäviä (fysiikka, kemia, biologia ja maantieto). Pääsykoe on yhteinen kaikille Lumapainotteista opetusta antaville yläkouluille.  

Tiedotustilaisuus matemaattis-luonnontieteellisesti painotettuun opetukseen pyrkimisestä pidetään torstaina 14.1.2021 klo 18 Teams-etäyhteydellä. Teams-linkki lähetetään iltaan etukäteen viimeistään 13.1.2021 ilmoittautuneille ilmoittautumisen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen. Tähän infotilaisuuteen ilmoittautuminen tämän linkin kautta

Pääsykoe järjestetään Nöykkiön koulussa perjantaina 22.1.2021. Kokeeseen on syytä saapua paikalle ajoissa nimenhuutoon klo 8.15 alkaen, hakijoiden tulee saapua paikalle viimeistään klo 8.45. Pääsykoe alkaa klo 9 ja loppuu n. klo 11.  Kokeessa tulee olla mukana kynä, kumi ja viivain - ei laskinta!

Kaksikielinen opetus

KAksikielisen luokan oppilaspaikat lukuvuodelle 2021 - 2022 ovat täynnä sekä alkavalla 7. luokalla että 8. vuosiluokalla. 9. vuosiluokalla on vapaita paikkoja, joihin voi hakeutua 5.8.2021 järjestettävän pääsykokeen kautta. Toimita tällöin hakulomake viimeistään 30.7.2021 osoitteeseen noykkion.koulu@espoo.fi.

Nöykkiön kouluun valitaan korkeintaan 24 oppilasta kaksikieliseen (suomi - englanti) painotettuun opetukseen. Tässä painotuksessa vähintään 25 % opiskelusta tapahtuu englanninkielellä. Luokalle hakeudutaan kaupungin antamien ohjeiden mukaisesti.

Tiedotustilaisuus kaksikieliseen opetukseen pyrkimisestä pidetään tiistaina 12.1.2021 klo 18 Teams-etäyhteydellä. Linkki Teams-yhteyteen lähetetään niille, jotka ovat ilmoittautuneet infoiltaan viimeistään 11.1.2021. Linkki lähetetään ilmoittautumisen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen viimeistään 12.1.2021 ennen tilaisuuden alkamista. Ilmoittatuminen tapahtuu tämän linkin kautta.

Valintakoe pidetään tiistaina 26.1.2021 klo 9 alkaen Nöykkiön koulussa. Kokeeseen on syytä tulla ajoissa paikalle. Nimenhuuto kokeeseen tapahtuu välillä  8.15 - 8.45,  viimeistään klo 8.45. Kokeeseen ei pääse myöhästyneenä.

Jos oppilas on sairaana koepäivänä, tulee esittää lääkärintodistus ja ilmoittaa koepäivän aamuna kello 8 – 8.15 sairastumisesta apulaisrehtori Niina Yrjövuorelle puhelin 0405502108. Uusi koepäivä sairastuneille on perjantaina 29.1.2021 alkaen kello 8.30 -  

Kaksikielisen opetuksen pääsykoe keväällä 2021  

Englannin kielen kokeen rakenne on seuraava:  

1. Kuullunymmärtämi nen , jotka kuunnellaan jokainen kahdesti. Yhteiskesto noin 25 minuuttia.  

2. Tekstipohjaiset tehtävät. Yhteiskesto 90 minuuttia .  

Entrance   exam  for  bilingual   education spring  2021  

The   structure  of  the   exam  for English  procifiency  is as  follows :  

1. Listening   comprehension each  of  which  is  played   back   twice Duration approx . 25 min  

2.  Text-based   tasks Duration : 90  minutes .

Koulu toteuttaa Espoon kaupungin arvoja seuraavin toimintatavoin:

Vuorovaikutteisuus
Kohtelen kaikkia arvostavasti ja ystävällisesti.
Tuen ja kannustan muita.
Opettelen ilmaisemaan rakentavasti mielipiteitäni ja kuuntelemaan muita.
Arvostan jokaista yksilönä hyväksyen myös erilaisuuden.

Noudatan sääntöjä ja yhteisesti sovittuja käytäntöjä

Luovuus
Olen avoin omaksumaan uusia työ- ja toimintatapoja.
Suhtaudun rohkeasti uusiin haasteisiin, mutta opettelen sietämään myös pettymyksiä.
Vahvistan ilmapiiriä, jossa mielikuvitus ja uudet ideat saavat tilaa.

Löydän oppimisen ilon ja haluan kehittää oppimisen taitojani.
 

Vastuullisuus
Kannan vastuuni kestävästä tulevaisuudesta
Luon omalta osaltani turvallisen ja myönteisen oppimisympäristön.

Otan vastuun omasta työstäni ja itseni kehittämisestä.
Opiskelen ja työskentelen myös rakentaakseni pohjaa yhteiselle tulevaisuudelle.

Koulun toimintaan voit tutustua seuraamalla blogiamme:

noykkionkoulu.blog

Tai Instagram-tiliämme:

noykkionkoulu

Koulumme kansainväliseen projektiin voi tutustua täällä:

Changing habits - changing the world