Johtokunta

Espoon kouluissa on joko koulukohtaiset tai useamman koulun yhteiset johtokunnat. Johtokunnan tehtävissä korostuvat koulun tukeminen sekä hyvän yhteistyön ja turvallisen opiskeluympäristön ylläpitäminen. Johtokunta hyväksyy mm. koulun opetussuunnitelman ja lukuvuosisuunnitelman. Johtokunnassa on mukana oppilaiden vanhempia ja koulun henkilökunnan edustajia. Yläkouluissa ja yhtenäisissä peruskouluissa johtokuntatyöhön osallistuu myös oppilaiden edustajia. Johtokunta  valitaan neljäksi vuodeksi kerrallaan. Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta kuvataan tarkemmin Espoon kaupungin hallintosäännössä.

Johtokunnan jäsenet

Jarmo Heinonen pj.
Susanna Ruuth varapj.
Reijo Hyvönen
Silja Kosola

Johtokuntaan kuuluu lisäksi kaksi jäsentä koulun henkilökunnasta: 
Kati Kling
Teo Tukkiniemi
 
Oppilaskunta valitsee myös johtokuntaan vuosittain kaksi edustajaa keskuudestaan.

Johtokunnan pöytäkirjat
 

Johtokunnan pöytäkirja 31.5.2021 (pdf, 2097 Kt)

Johtokunnan pöytäkirja 22.3.2021 (pdf, 2419 Kt)

Johtokunnan pöytäkirja 28.9.2020 (pdf, 1664 Kt)

Mankkaan koulun ohjaussuunnitelma (pdf, 519 Kt)

Mankkaan koulun lukuvuosisuunnitelma 2017-18 (pdf, 680 Kt)

Koulun järjestyssäännöt

Mankkaan koulun järjestyssäännöt (pdf, 80 Kt)