Mankkaan koulu

Mankkaan koulussa opiskelee n. 330 oppilasta luokka-asteilla 7-9. Koulussa annetaan myös luokkamuotoista autismikirjon erityisopetusta luokka-asteilla 7-10. Koulun toiminta perustuu itsenäisiin luokka-asteosastoihin ja koulutyötä toteutetaan kaksoistuntien avulla. Kannustamme opetuksessamme omatoimiseen elinikäiseen oppimiseen, vastuun ottamiseen sekä muiden huomioimiseen. Arvostamme nykyaikaisten tieto- ja viestintäteknologian taitojen hyödyntämistä oppimisessa. Teemme kansainvälistä yhteistyötä mm. ystävyyskoulujemme kanssa Saksassa ja Hollannissa. 

Opetettavat kielet:
A-kielet: EN, SA (A1 ja A2 yhdistetty)
B1-kieli: RU; B2-kielet: RA, SA

Koulussa on matemaattis-luonnontieteellinen painotusluokka, joka tarjoaa ylöspäin eriyttävää opetusta matematiikassa ja fysiikassa perustuntien lisäksi yhden viikkotunnin puitteissa. Valintaperusteena on Espoon yhteinen, kirjallinenvalintakoe. Painotukseen haetaan Wilmassa yläkouluun haun yhteydessä.

 
Lisätietoa opetussuunnitelmasta ja matemaattis-luonnontieteellisestä linjasta.

Matemaattis-luonnontieteellisen painotuksen esittelytilaisuus pidettiin ti 8.1. klo 18.
Lisätietoja painotukseen hakemisesta Espoon kaupungin sivuilta Kasvatus- ja opetus/Perusopetus/Peruskoulut/Opiskelu peruskoulussa/ Painotettu opetus/Haku yläkoulun opetukseen ja eri opetusmuotoihin