Mankkaan koulu

Mankkaan koulussa opiskelee n. 385 oppilasta luokka-asteilla 7-9. Koulussa annetaan myös luokkamuotoista autismikirjon erityisopetusta luokka-asteilla 7-10. Koulun toiminta perustuu itsenäisiin luokka-asteosastoihin ja koulutyötä toteutetaan kaksoistuntien avulla. Kannustamme opetuksessamme omatoimiseen elinikäiseen oppimiseen, vastuun ottamiseen sekä muiden huomioimiseen. Arvostamme nykyaikaisten tieto- ja viestintäteknologian taitojen hyödyntämistä oppimisessa. Teemme kansainvälistä yhteistyötä osallistumalla mm. e-Twinning - ja Erasmus+ projekteihin. 

Opetettavat kielet:
A-kielet: EN, SA (A1 ja A2 yhdistetty)
B1-kieli: RU; B2-kielet: RA, SA

Koulussa on matemaattis-luonnontieteellinen painotusluokka, joka tarjoaa ylöspäin eriyttävää opetusta matematiikassa ja fysiikassa perustuntien lisäksi yhden viikkotunnin puitteissa. Valintaperusteena on Espoon yhteinen, kirjallinenvalintakoe. 

 
Lisätietoa opetussuunnitelmasta ja matemaattis-luonnontieteellisestä linjasta.

Lisätietoja painotukseen hakemisesta Espoon kaupungin sivuilta Kasvatus- ja opetus/Perusopetus/Peruskoulut/Opiskelu peruskoulussa/ Painotettu opetus/Haku yläkoulun opetukseen ja eri opetusmuotoihin