Opiskelu koulussamme

Koulussamme opetus ja kasvatus pohjautuvat opetussuunnitelmaan. Opetussuunnitelmamme kertoo, miten opetus koulussamme järjestetään sekä mitä ja miten opiskellaan. Opetussuunnitelma määrittelee oppiaineiden tavoitteet ja sisällöt sekä arvioinnin perusteet.

Espoossa painotetaan positiivisen kasvatuksen ja opetuksen näkökulmaa. Tämä tarkoittaa sitä, että autamme oppilaita tunnistamaan ja hyödyntämään omia vahvuuksiaan. Rohkaiseva ohjaus ja kannustava palaute lisäävät oppilaan luottamusta omiin mahdollisuuksiinsa. Oppimisen haasteisiin vastaamme kehittämällä oppilaan vahvuuksia edelleen.

Ympäristökasvatus ja kestävä kehitys

Vuonna 1998 toimintansa aloittaneen Lintumetsän koulun painotusalueena ovat ympäristökasvatus ja kestävä kehitys, mitkä näkyvät myös koulurakennuksen suunnittelussa. Viihtyisä ympäristö ja nykyaikaiset opiskeluvälineet antavat oppilaille hyvät opiskelumahdollisuudet.

Lintumetsän koulun tavoitteena on antaa hyvä yleissivistys ja ohjata nuoria kestävän kehityksen tielle. Lintumetsän koulu tarjoaa laadukasta perusopetusta ympäristötietoutta painottaen. Painotus kytketään mahdollisuuksien mukaan eri oppiaineiden sisältöön ja valinnaisainetarjontaan. Tämä näkyy ympäristöteemapäivinä yleensä kaksi kertaa vuodessa. Arkipäivän esimerkkejä ympäristökasvatuksesta ovat mm. jätteiden lajittelu, omat kompostorit ja koulun oma kasvimaa. Lintumetsän koululle myönnettiin vuonna 2012 Vihreä Lippu -toiminnan kestävä taso.

Vihreä lippu on päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten kestävän kehityksen ohjelma. Lintumetsän koulu hyväksyttiin mukaan Vihreään lippuun keväällä 2008. Ensimmäisenä teemana koulussamme toteutettiin jäteteema lukuvuonna 2008-2009 ja lukuvuoden 2009-2010 teemana oli energia. Lukuvuoden 2010-2011 teemana oli vesi ja tänä lukuvuonna keskitymme lähiympäristöön. Koulullemme myönnettiin Kestävä taso Vihreä lippu toiminnasta syksyllä 2011. Lisätietoa Lintumetsän koulun Vihreä lipun toiminnasta täältä.

Koulu pyrkii yhteistyössä kotien kanssa kasvattamaan oppilaistaan hyvin käyttäytyviä ja vastuuntuntoisia yhteiskunnan jäseniä, joilla on hyvät tiedot sekä jatko-opintoja että elämää varten.