Johtokunta

Espoon kouluissa on joko koulukohtaiset tai useamman koulun yhteiset johtokunnat. Johtokunnan tehtävissä korostuvat koulun tukeminen sekä hyvän yhteistyön ja turvallisen opiskeluympäristön ylläpitäminen. Johtokunta hyväksyy mm. koulun opetussuunnitelman ja lukuvuosisuunnitelman. Johtokunnassa on mukana oppilaiden vanhempia ja koulun henkilökunnan edustajia. Yläkouluissa ja yhtenäisissä peruskouluissa johtokuntatyöhön osallistuu myös oppilaiden edustajia. Johtokunta  valitaan neljäksi vuodeksi kerrallaan. Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta kuvataan tarkemmin Espoon kaupungin hallintosäännössä.

Johtokunnan jäsenet

Lintumetsän koulun johtokunta 2017-2021

Varsinaiset jäsenet
                                      

Puheenjohtaja Riikka Järvinen riikka.jarvinen@pp.inet.fi
Mari Barck mari.barck@gmail.com
Tarmo Kekki  tarmo  tarmo@wauhouse.com

Varajäsenet                                                                                                 

Risto Heikkala
Kimmo Järvinen
Elli Perklén

            
Opettajakunta

Johanna Knuuti  09 816 36503 johanna.knuuti@espoo.fi
Vesa Ryhänen 09 816 36503 vesa.ryhanen@espoo.fi

Muu henkilökunta (varajäsenet)

Tuire Naski tuire.naski@espoo.fi
Esa Katajisto esa.katajisto@espoo.fi


Oppilasjäsenet 

       Kaisla Vuorialho

       Arsi Virta


Esittelijä ja sihteeri

Sirpa Tammisuo 09 816 36501/ 046 8771851 sirpa.tammisuo@espoo.fi

Johtokunnan pöytäkirjat 

Johtokunnan kokous 29.1.2018

Johtokunnan kokous 28.5.2018

Johtokunnan kokous 24.9.2018

Johtokunnan kokous 28.1.2019

Johtokunnan kokous 27.5.2019

Johtokunnan kokous 30.9.2019

Koulun järjestyssäännöt

Järjestyssäännöt