Leppävaaran koulun yhteystiedot

Leppävaaran koulun henkilökunta:

Rehtori Kirsti Kupiainen
040 5533 549
etunimi.sukunimi@espoo.fi

Apulaisrehtori Salla Nurkkala
043 825 0803
etunimi.sukunimi@espoo.fi.

Oppilaanohjaaja Jaana Kupsanen
046 877 2196
etunimi.sukunimi@espoo.fi

Opettajainhuone
09 816 44323

Koulusihteeri Leena Renko-Julin
09 816 44320
etunimi.sukunimi@espoo.fi

Erityisopettaja ja apulaisrehtori  Salla Nurkkala, 043 825 0803
Erityisopettaja Riikka Holmström, 050 382 8003
Oppilaanohjaaja Jaana Kupsanen, 046 877 2196
Terveydenhoitaja Maarit Lindblad, 040 5536235
Koulukuraattori  Minna Ojanen, 046 877 3227
Koulupsykologi Salla Haanpalo, 050 3831684
Ruokapalveluesimies Kirsi Taskinen, 046 877 3331
Ruokala, 043 826 8483


Leppävaaran koulun opettajat 2020-2021

sähköposti:etunimi.sukunimi@espoo.fi

Opettajainhuone 09 816 44323

Christensen Henri, historia, uskonto, oppilaskunnan ohjaaja
Havu Johanna, englanti, saksa
Heinonen Elisa, kotitalous
Hernberg Kalle, ruotsi
Holmström Riikka, laaja-alainen erityisopetus, ruotsi
Hovi Eeva-Liisa, elämänkatsomustieto, suomen kieli ja kirjallisuus
Hänninen Sini, matematiikka, fysiikka, kemia
Kaistinen Leena, kotitalous, tukioppilaiden ohjaaja
Keskitalo Jussi, kuvataide

Koikkalainen Antti, suomi toisena kielenä ja kirjallisuus
Kupiainen Kirsti, rehtori
Kupsanen Jaana, opinto-ohjaus
Liminka Sari, suomen kieli ja kirjallisuus, media
Litmanen Sini, tekstiilityö, yhteiskuntaoppi, historia
Lundén Anna-Leena, suomi toisena kielenä ja kirjallisuus, virkavapaalla
Mattila Tarja, saksa
Miettinen Jussi, liikunta, kasva urheilijaksi
Miettunen Lassi, matematiikka, fysiikka, kemia
Noras Pyry, matematiikka, fysiikka, kemia
Nurkkala Salla, laaja-alainen erityisopetus
Parviainen Anna, biologia, maantieto, terveystieto (syyslukukausi)
Peltoniemi Riitta, liikunta, kasva urheilijaksi
Rajala Joona, englanti, ranska
Saloranta Heikki, liikunta, kasva urheilijaksi
Seppänen Marjo, biologia, maantieto
Somerma Suvi, musiikki
Säämäki Pertti, tekninen työ, matematiikka
Öhman Maria, matematiikka, media/tvt