Tukioppilastoiminta

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
Tukioppilastoiminnan tarkoituksena on, että nuori voi toimia osallistuvana ja näkyvänä koulun toiminnassa. Tukioppilas on tavallinen nuori, joka haluaa vaikuttaa koulun yhteishenkeen ehkäisemällä kiusaamista ja edistämällä yhteisöllisyyttä.

Tukioppilastoiminnan arvot
  • Yhdenvertaisuus
  • Vapaaehtoisuus
  • Ilo
  • Luottamuksellisuus
  • Nuoruus ja nuoruuden arvostus
  • Osallisuus ja nuorten äänen kuuluminen