Opiskelu koulussamme

Koulussamme opetus ja kasvatus pohjautuvat opetussuunnitelmaan. Opetussuunnitelmamme kertoo, miten opetus koulussamme järjestetään sekä mitä ja miten opiskellaan. Opetussuunnitelma määrittelee oppiaineiden tavoitteet ja sisällöt sekä arvioinnin perusteet.

Espoossa painotetaan positiivisen kasvatuksen ja opetuksen näkökulmaa. Tämä tarkoittaa sitä, että autamme oppilaita tunnistamaan ja hyödyntämään omia vahvuuksiaan. Rohkaiseva ohjaus ja kannustava palaute lisäävät oppilaan luottamusta omiin mahdollisuuksiinsa. Oppimisen haasteisiin vastaamme kehittämällä oppilaan vahvuuksia edelleen.

Koulumme tavoitteena on edistää sellaista tietämistä, taitamista ja kulttuurien tuntemusta, joka auttaa oppilasta löytämään taipumuksiaan vastaavan paikan yhteiskunnassa.

Leppävaaran koulu on urheilupainotteinen yläkoulu.
Leppävaaran urheilupuisto sijaitsee koulumme lähistöllä, joten mahdollisuudet monipuoliseen liikuntakasvatukseen ovat erinomaiset.


Koulun oma nettilehti, Leguaani, syntyy valinnaiskurssien pohjalta. Viestintä- ja kansainvälisyyskasvatus korostuvat ainekohtaisissa opetussuunnitelmissa ja teemapäivien yhteydessä.