Koulun historiaa

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Koulurakennuksemme on Leppävaaran vanhin, mutta useamman kerran laajentunut ja uudistunut.

Vuonna 1955 Leppävaaraan perustettiin yhteiskoulu, jonka perillisiä ovat nykyiset Leppävaaran koulu ja Leppävaaran lukio.  Koulurakennuksemme vanha puoli on aiemmin toiminut kansakouluna ja kansalaiskouluna.  Keväällä 1939 ennen talvisotaa vietettiin koulutalomme vihkiäisiä.
Peruskoulujärjestelmään siirryttiin vuonna 1977. Vanha koulutalo saneerattiin peruskoulukäyttöön vuosina 1980-81. Koulua laajennettiin lisärakennuksella vuonna 1985, jolloin ns. uusi pLeppävaaran koulu 1950-luvulla.uoli auditorioineen valmistui.

Liikuntatiloista oli puutetta ja vihdoin vuonna 1991 koulumme viereen valmistui liikuntahalli, joka mahdollisti liikuntapainotteisen opetuksen alkamisen. Ensimmäinen liikuntaluokka oli poikaluokka, mutta sen jälkeen myös tytöt ovat runsain joukoin hakeutuneet ympäri Espoota koulun liikuntaluokille.

Leppävaara muuttui 1990-luvulta alkaen monikulttuuriseksi kaupunginosaksi.  Koulussamme kehitettiin ideoita uudenlaisista opetusjärjestelyistä: 1990-luvun puolivälissä muodostettiin integroitu opetusryhmä, jossa noin puolet oppilaista on maahanmuuttajia ja puolet suomenkielisiä. Nyt sellainen on jokaisella luokka-asteella. Maahanmuuttajien valmistavat luokat eli hiljattain Suomeen muuttaneille tarkoitetut luokat aloittivat Leppävaaran koulussa vuonna 1998.

Vuonna 2017 Leppävaaran koulu muutti väliaikaisesti evakkoon Lintumetsän koulun pihapaviljonkiin. Koulun omalla tontilla alkoivat uuden oppimiskeskus Monikon rakennustyöt. Tässä yhteydessä koulun kaikki pienopetusryhmät (valmistavat, maahanmuuttajien pienryhmät ja joustavan perusopetuksen ryhmä) siirrettiin muihin alueen kouluihin. Samana vuonna myös liikuntapainotus muuttui urheilupainotukseksi, kun Leppäavaaran koulu sai luvan aloittaa urheiluyläkoulukokeilun. Vuonna 2018 koulun molemmat painotusluokat muuttuivat urheiluluokiksi.

Koulumme rehtorina peruskoulujärjestelmän alusta vuodesta 1977 kevääseen 2004 toimi Juhani Alajoki. Hänen jälkeensä vuosina 2004-2011 koulun rehtori oli Pirjo Karhu.