Johtokunta

Espoon kouluissa on joko koulukohtaiset tai useamman koulun yhteiset johtokunnat. Johtokunnan tehtävissä korostuvat koulun tukeminen sekä hyvän yhteistyön ja turvallisen opiskeluympäristön ylläpitäminen. Johtokunta hyväksyy mm. koulun opetussuunnitelman ja lukuvuosisuunnitelman. Johtokunnassa on mukana oppilaiden vanhempia ja koulun henkilökunnan edustajia. Yläkouluissa ja yhtenäisissä peruskouluissa johtokuntatyöhön osallistuu myös oppilaiden edustajia. Johtokunta  valitaan neljäksi vuodeksi kerrallaan. Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta kuvataan tarkemmin Espoon kaupungin hallintosäännössä.

Johtokunnan jäsenet 2017-2021

Mika Leppinen, puheenjohtaja (varalla Elina Pellikka)

Timo Aalto (varalla Piret Tamm)

Päivi Timmerbacka (varalla Olli Saarela)


Henkilöstöedustajat

Salla Nurkkala (varalla Jussi Keskitalo)

Riitta Peltoniemi (varalla Jussi Miettinen)


Oppilasjäsenet 2020-2021

Mianna Lindholm

Lissa Niemi  

varajäsenet: Sonja Fonsell ja Emma Lyra

Esittelijä ja sihteeri: Kirsti Kupiainen

Johtokunnan pöytäkirjat

Syyskuu 2020

Johtokunnan kokouksen pöytäkirja 23.9.2020 (pdf, 196 Kt)

Liitteet: