Leppävaaran koulu

Leppävaaran urheiluyläkoulu antaa hyvät mahdollisuudet yhdistää koulu ja urheiluharrastus.

Koulu sijaitsee hyvien liikenneyhteyksien läheisyydessä.

Koulun monikulttuurisessa arjessa oppilaat tutustuvat eri kulttuureista tuleviin ikätovereihin, oppivat tärkeitä yhteistyötaitoja ja yhteiskunnassa tarvittavaa tietoa, taitoa ja osaamista.

Koulun historiaa