Leppävaaran koulu

Leppävaaran urheiluyläkoulu antaa hyvät mahdollisuudet yhdistää koulu ja urheiluharrastus. Koulussamme on oppilaita noin 250 vuosiluokilla 7-9.

Koulu sijaitsee nykyisin hyvien liikenneyhteyksien läheisyydessä väistötiloissa osoitteessa Lintumetsäntie 12.

Leppävaaran koulu ja Veräjäpellon koulu yhdistyvät 1.8.2021 lukien Leppävaaran kouluksi, joka on yhtenäinen peruskoulu (Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan päätös 23.10.2019 §165). Koulujen yhdistäminen yhtenäiseksi peruskouluksi mahdollistaa oppilaille ehyen koulupolun alakoulusta yläkouluun. Jos oppilas hakee tammikuussa 2021 uuteen Leppävaaran kouluun ensimmäiselle tai seitsemännelle luokalle, valitse Wilma-lomakkeessa "Leppävaaran koulu". Leppävaaran yhtenäinen peruskoulu aloittaa lukuvuoden 2021 - 2022 uudessa koulukeskus Monikossa osoitteessa Veräjäpellonkatu 2. 

Koulun monikulttuurisessa arjessa oppilaat tutustuvat eri kulttuureista tuleviin ikätovereihin, oppivat tärkeitä yhteistyötaitoja ja yhteiskunnassa tarvittavaa tietoa, taitoa ja osaamista.

Opetettavat kielet:
A1-kieli: englanti
A2-kieli: saksa
B1-kieli: ruotsi
B2-kielet: ranska, saksa

Koulun historiaa