Oppilaskuntatoiminta

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Espoon yhteiskoulun oppilaskunnan muodostavat kaikki koulun oppilaat. Oppilaskunta valitsee keskuudestaan hallituksen, joka edustaa koko oppilaskuntaa ja tekee päätökset yhteisistä asioista. Oppilaskunnan puheenjohtaja kuuluu oppilasjäsenenä koulun johtokuntaan.

Edustajien valinta

Jokainen luokka valitsee keskuudestaan kaksi jäsentä oppilaskunnan halitukseen. Heidän tehtävänsä on viedä luokan viestiä oppilaskunnan hallitukselle ja sieltä takaisin. Näin koulun kaikki oppilaat voivat vaikuttaa koulun asioihin edustajiensa kautta.  

Hallituksen tehtävät

Oppilaskunnan hallituksen tehtävänä on suunnitella ja edistää toiminnallaan oppilaiden keskinäistä vuorovaikutusta ja yhteistoimintaa sekä pyrkiä parantamaan oppilaiden asemaa ja viihtyvyyttä koulussa. Hallituksen toimintaa ohjaa yksi tai useampi tehtävään valittu opettaja.

Esimerkkejä EYL:n koulun oppilaskunnan hallituksen toiminnasta muutaman viime vuoden ajalta:

erikoiskoulupäivien suunnittelu
pullakioski, tuotteiden valmistus ja myynti
ruokakysely ja tulosten raportointi kouluravintolan emännälle.

Kokoontuminen

Oppilaskunnan hallitus kokoontuu 1-2 kertaa kuukaudessa koulupäivän aikana. Sen kokouksista ilmoitetaan info-tv:ssä ja päivänavauksissa.

Oppilaskunnan ohjaajat:  

Emma Rousu etunimi.sukunimi@espoo.fi
Jari Hakkarainen etunimi.sukunimi@espoo.fi