Kestävä kehitys

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Kestävä kehitys on yksi Espoon kaupungin arvoista ja opetussuunnitelman aihekokonaisuus.  Se velvoittaa koulun ja lukion kannustamaan opiskelijoita kestävään elämäntapaan ja toimintaan kestävän kehityksen puolesta.

Kestävällä kehityksellä tarkoitamme toimintaa, jolla nykyinen sukupolvi voi tyydyttää kohtuulliset tarpeensa  ja samalla varmistaa  sen, että tulevilla sukupolvilla on mahdollisuus vähintään yhtä hyvään ja ihmisarvoiseen elämään. Tämä on mahdollista, kun uusiutuvia luonnonvaroja hyödynnetään niiden uusiutumista vaarantamatta ja muita luonnonvaroja käytetään säästäväisesti.  

Espoon yhteislyseon tavoitteena on ympäristötietoisuuden lisääminen ja sen siirtäminen käytännön toimiin kaikessa opetuksessa ja toiminnassa.Kasvit kaunistavat yhteistä tilaa, nimilaput opettavat.

Koulumme toteuttaa ekologista kestävyyttä
neljän sovitun tavoitteen mukaisesti:

  • Jätteiden määrän vähentäminen ja lajittelu
  • Energian ja veden säästötoimenpiteet
  • Yhteydet ulkopuolisiin yhteistyökumppaneihin
  • Tietoisuuden lisääminen ja asenteiden muutos myönteisemmäksi

Pyrimme tavoitteisiin aihekokonaisuuksien avulla. Näin painotukset ylittävät oppiainerajat ja jäsentävät koulun ja lukion  toimintaperiaatteita sekä eheyttävät opetusta.