Opiskelu koulussamme

Koulussamme opetus ja kasvatus pohjautuvat opetussuunnitelmaan. Opetussuunnitelmamme kertoo, miten opetus koulussamme järjestetään sekä mitä ja miten opiskellaan. Opetussuunnitelma määrittelee oppiaineiden tavoitteet ja sisällöt sekä arvioinnin perusteet.

Espoossa painotetaan positiivisen kasvatuksen ja opetuksen näkökulmaa. Tämä tarkoittaa sitä, että autamme oppilaita tunnistamaan ja hyödyntämään omia vahvuuksiaan. Rohkaiseva ohjaus ja kannustava palaute lisäävät oppilaan luottamusta omiin mahdollisuuksiinsa. Oppimisen haasteisiin vastaamme kehittämällä oppilaan vahvuuksia edelleen.

Koulumme on hyvä yleiskoulu, jossa jokaisella oppilaalla on mahdollisuus kehittää itseään kaikissa aineissa. Oppilas ymmärtää omat kykynsä ja taitonsa ja suhtautuu tulevaisuuteen ja vaikutusmahdollisuuksiinsa luottavaisesti.

Painotuksena koulussamme on vahva musiikkiluokkatoiminta. Oppilaat valitaan musiikki-painotukseen musiikkitestin perusteella. Musiikkipainotukseen valituilla oppilailla on kolme vuosiviikkotuntia musiikkia kaikilla luokka-asteilla. 

Koulussamme toimii kuntatasoinen joustavan perusopetuksen ryhmä (JOPO). Ryhmään voi hakeutua Espoon perusopetuksen kouluista erillisen ohjeen mukaan. Ryhmä on tarkoitettu 8. ja 9. luokkalaisille. Joustava perusopetus  on yleisopetusta ja jopo-opetukseen osallistuminen edellyttää oppilaalta kykyä toimia työpaikoilla, joissa osa oppimisesta toteutetaan.   

Koulussamme on 475 oppilasta lukuvuonna 2020-2021 vuosiluokilla 7 - 9.

Oppitunnit järjestetään 8.15 - 16.00. Ruokatunnit ovat kolmessa vuorossa: 11.00 - 11.30, 11.45 - 12.15 ja 12.00 - 12.30. 

Koulussa on käytössä nelijaksojärjestelmä lukuvuonna 2020-2021. Oppilailla ei ole hyppytunteja lukujärjestyksessä lukuun ottamatta yksittäisiä elämänkatsomustietoa tai harvinaisempia uskontoja opiskelevia oppilaita joissakin jaksoissa.

Lue lisää oppilaanohjauksesta