Johtokunta

Espoon kouluissa on joko koulukohtaiset tai useamman koulun yhteiset johtokunnat. Johtokunnan tehtävissä korostuvat koulun tukeminen sekä hyvän yhteistyön ja turvallisen opiskeluympäristön ylläpitäminen. Johtokunta hyväksyy mm. koulun opetussuunnitelman ja lukuvuosisuunnitelman. Johtokunnassa on mukana oppilaiden vanhempia ja koulun henkilökunnan edustajia. Yläkouluissa ja yhtenäisissä peruskouluissa johtokuntatyöhön osallistuu myös oppilaiden edustajia. Johtokunta  valitaan neljäksi vuodeksi kerrallaan. Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta kuvataan tarkemmin Espoon kaupungin hallintosäännössä.

Johtokunnan jäsenet

Varsinaiset jäsenet                                     Varajäsenet

Pj. Johtimo Nina                                            Kaasinen Arja

Vpj. Willamo Patrick                                      Kielosto Juha

Mozaffari Bahar                                             Länsitalo Riitta

Parviainen Mickael                                        Johtimo Tapio

Opettajakunnan edustaja                          Varajäsen

Virtanen Tommi                                           Tolvanen Mikko

Henkilöstöedustaja                                   Varajäsen

Silander Susanna                                        Häkkä Hanna

Oppilaskunnan edustajat                         Oppilasvarajäsenet

Leppinen Sonja                                           Poijärvi Katariina

Korkiala Konsta                                           Wikholm Jan

Esittelijä ja sihteeri

Väätäinen Seija

Johtokunnan pöytäkirjat

Karakallion koulun johtokunta 3.3.2020, 1_2020 (pdf, 3256 Kt)

Karakallion koulun johtokunta 26.5.2020, 2_2020 (pdf, 2843 Kt)

Karakallion koulun johtokunta 29.9.2020, 3_2020 (pdf, 381 Kt)

Karakallion koulun johtokunta 23.3.2021, 1_2021 (pdf, 169 Kt)

Karakallion koulun johtokunta_25.5.2021 (pdf, 383 Kt)

Koulun järjestyssäännöt

Karakallion koulun järjestyssäännöt (pdf, 1172 Kt)