Karakallion koulu

Koulumme vahvuuksia ovat hyvien perustaitojen saaminen jatkokoulutusta varten hyvähenkisen opettajakunnan johdolla. Kasvatustavoitteet ovat elämänmyönteisyys ja oppilaan kehityksen tukeminen monipuolisesti. Karakallion koulussa on painotettua opetusta musiikissa 7.–9. luokilla. Aktiiviset musiikkiluokat ovat luoneet hienon konsertti-, musikaali- ja juhlatradition.

7.-luokkalaisten valinnaisainevanhempainilta on ke 27.3.2019 Karakallion koulun auditoriossa alkaen klo 18.00.

Esitys musiikkiluokille pyrkivien infosta 9.1.2019 (pdf, 1402 Kt)

Karakallion koulun musiikkiluokkien tiedote 2018 - 2019 (doc, 60 Kt)

Oppilaanohjaus