Karakallion koulu

Karakallion koulu on noin 470 oppilaan yläkoulu. Koulumme vahvuuksia ovat hyvien perustaitojen saaminen jatkokoulutusta varten hyvähenkisen opettajakunnan johdolla. Kasvatustavoitteet ovat elämänmyönteisyys ja oppilaan kehityksen monipuolinen tukeminen. Karakallion koulussa on painotettua opetusta musiikissa 7.–9. luokilla. Aktiiviset musiikkiluokat ovat luoneet hienon konsertti-, musikaali- ja juhlatradition.

A1-kieli on englanti ja B1-kieli on ruotsi. A2-kielinä voi opiskella saksaa tai espanjaa. B2-kielinä tarjotaan espanjaa ja venäjää.

________________________________________________________________________________

Koulun työ - ja loma-ajat

Kevätlukukausi alkaa torstaina 7.1.2021 ja päättyy lauantaina 5.6.2021.

Talviloma ma 22.2.2021–pe 26.2.2021

Karakallion koulun lukuvuosiopas 2020 - 2021 (docx, 148 Kt)

Oppilaanohjaus