Karakallion koulu

Koulumme vahvuuksia ovat hyvien perustaitojen saaminen jatkokoulutusta varten hyvähenkisen opettajakunnan johdolla. Kasvatustavoitteet ovat elämänmyönteisyys ja oppilaan kehityksen monipuolinen tukeminen. Karakallion koulussa on painotettua opetusta musiikissa 7.–9. luokilla. Aktiiviset musiikkiluokat ovat luoneet hienon konsertti-, musikaali- ja juhlatradition.

VANHEMPAINYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS MA 5.10.2020 KLO 18

Karakallion koulussa toimii vanhempainyhdistys, jonka tarkoituksena on koota vanhempien voimavarat hyvän ja turvallisen kasvuympäristön turvaamiseksi koulun oppilaille sekä oppilaiden kouluviihtyvyyden lisääminen.

Vanhempainyhdistyksen toiminnasta on jäämässä pois jäseniä ja toiminnan turvatakseen hallitus tarvitsee uusia jäseniä. 

Tervetuloa mukaan koulun auditoriossa järjestettävään vuosikokoukseen maanantaina 5.10.2020 klo 18.00!

Koulun työ - ja loma-ajat

Syysloma maanantai 12.10.2020 – perjantai 16.10.2020

Joululoma keskiviikko 23.12.2020 – keskiviikko 6.1.2021

Kevätlukukausi alkaa torstaina 7.1.2021 ja päättyy lauantaina 5.6.2021.

Talviloma ma 22.2.2021–pe 26.2.2021

Karakallion koulun lukuvuosiopas 2020 - 2021 (docx, 148 Kt)

Oppilaanohjaus