Kaitaan koulun yhteystiedot

Opettajien sähköposti: etunimi.sukunimi@espoo.fi

Koulun henkilökunta
Rehtori Ritva Mickelsson 050 354 6858
ritva.mickelsson@espoo.fi
Apulaisrehtorit

Minna Löfman

Timo Talvitie

050 341 8269
minna.lofman@espoo.fi

043 825 0560
timo.talvitie@espoo.fi

Opettajainhuone 09 816 43184
Opinto-ohjaaja Heidi Romppanen

046 877 3558
heidi.a.romppanen@espoo.fi

Koulusihteeri, kanslia Elina Taskinen

046 877 3557
elina.taskinen@espoo.fi

Vahtimestari Juha Leppiniemi

050 566 6104

Keittiö, ruokapalveluesimies Judith Stenvall

050 428 9481
koulukeittio.kaitaa@espoocatering.fi

Laaja-alainen erityisopettaja

Saara Huhtanen

Emma Vehviläinen

050 527 3235
saara.huhtanen@espoo.fi

040 639 3414
emma.vehvilainen@espoo.fi

Oppilashuollon palvelut

Terveydenhoitaja (tavattavissa ma, ti ja pe)

Meini Kärnä

040 506 7967
meini2.karna@espoo.fi

Kuraattori (tavattavissa ma ja ti Jaana Valkjärvi

040 508 5009
jaana.valkjarvi@espoo.fi

Koulupsykologi (tavattavissa ma) Kirsi Hannukkala 050 372 2789
kirsi.hannukkala@espoo.fi