Opiskelu koulussamme

Koulussamme opetus ja kasvatus pohjautuvat opetussuunnitelmaan. Opetussuunnitelmamme kertoo, miten opetus koulussamme järjestetään sekä mitä ja miten opiskellaan. Opetussuunnitelma määrittelee oppiaineiden tavoitteet ja sisällöt sekä arvioinnin perusteet.

Espoossa painotetaan positiivisen kasvatuksen ja opetuksen näkökulmaa. Tämä tarkoittaa sitä, että autamme oppilaita tunnistamaan ja hyödyntämään omia vahvuuksiaan. Rohkaiseva ohjaus ja kannustava palaute lisäävät oppilaan luottamusta omiin mahdollisuuksiinsa. Oppimisen haasteisiin vastaamme kehittämällä oppilaan vahvuuksia edelleen.

Koulumme on kaikille oppijoille avoin lähikoulu, jossa tunnistetaan ja tuetaan oppilaiden vahvuuksia sekä hyödynnetään niitä oppimisessa. Kaikille oppilaille laaditaan oppimissuunnitelma (erityisen tuen oppilaille HOJKS), johon kirjataan mm. oppilaan vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet. Näin tuemme ja ohjaamme oppilaita saavuttamaan parhaimpansa.

Opetusmuodot

  • yleisopetus vuosiluokilla 7 - 9
  • kuvataidepainotus
  • luokkamuotoinen erityisopetus vuosiluokilla 7 - 9
  • ryhmämuotoinen valmistava opetus vuosiluokilla 7 - 9
  • perusopetuksen lisäopetus (ns. ”kymppiluokka”)

Kaitaan koulun kuvataidepainotukseen valitaan oppilaat 6. luokan keväällä Viherlaakson kuvataidepainotteisen koulun kanssa yhteisesti pidettävän valintatyöpajan perusteella kaupungin ohjeistuksen mukaan. Pääset tutustumaan tutustumaan koulumme kuvataideopetukseen osoitteessa http://kaitaankuvis.wordpress.com/

Lauantaikoulupäivä

Lauantaikoulupäivä on 4.9.2021, jolla korvataan perjantai 27.5.2022

Unesco -koulujen verkko

Unesco käynnisti vuonna 1953 ASP-kouluverkkohankkeen (Unesco’s Associated Schools Project Network), johon Kaitaan koulu liittyi 1984. 

Opetettavat kielet

  • A-kielet: EN, SA.
  • B1-kieli: RU
  • B2-kielet: RA, SA