Oppilaskuntatoiminta

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Peruskoulun 7.–9. luokkien oppilaat muodostavat koulun oppilaskunnan. Oppilaskunnan tehtävänä on suunnitella ja edistää oppilaiden yhteistoimintaa ja koulutyötä. Oppilaskunta valitsee johtokuntaan oppilasjäsenet lukuvuodeksi kerrallaan.