Matemaattis-luonnontieteellinen painotus

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Järvenperän koulussa yksi luokka kullakin vuosiluokalla opiskelee matemaattis-luonnontieteelisesti (LUMA) painotetun opetussuunnitelman mukaisesti. Painotuksen tavoitteena on kehittää oppilaiden matemaattis-luonnotieteellistä ajattelua sekä tarjota oppilaille haasteita erityisesti painotetuissa oppiaineissa. Matemaattis-luonnontieteellisiin aineisiin kuuluvat biologia, fysiikka, kemia, maantieto ja matematiikka. Opetuksen monipuolisuuteen sekä sisältöön kiinnitetään erityistä huomiota painotusaineissa. Koulun oppilaita kannustetaan osallistumaan vuosittain erilaisiin kilpailuihin, esimerkiksi matematiikkakilpailuun ja Metsävisaan.

Opiskelu luma-luokalla on opiskelua tavanomaista yhtenäisemmässä, valikoidussa oppilasjoukossa. Matemaattis-luonnontieteellisiä oppiaineita opiskellaan kaikilla luokka-asteilla perusopetusta monipuolisemmin, syvällisemmin ja tutkivammalla otteella. Luma-luokalla on mahdollista järjestää retkiä ja vierailuja enemmän kuin perusopetuksessa.

Lisätietoa ja hakuinfon matemaattis-luonnontieteelliseen painotukseen löydät Espoon kaupungin sivulta tästä linkistä

Koronatilanteesta johtuen Järvenperän koululla ei järjestetä keväällä 2021 LUMA-luokan info-tilaisuutta. Tallenne Luma-luokalle hakemiseen ja Luma-painotteisen opetuksen esittelyyn julkaistaan tällä sivulla 12.1.2021.

Esille tulevat kysymykset pyydetään lähettämään sähköpostilla rehtori Minna Kartano, minna.kartano@espoo.fi tai apulaisrehtori Sonja Niemi, sonja.niemi@espoo.fi.

Korjaus valintakoeinformaatioon (19.1.2021)

Jos hakija on valintakoepäivänä sairas, eikä voi osallistua valintakokeeseen, hakijalle voidaan järjestää uusi valintakoe. Huoltajan tulee esittää koulun pyynnöstä sairauden osoittava/todistava lääkärinlausunto valintakoepäivän osalta. Uuteen valintakoepäivään voivat osallistua vain ne hakijat, jotka ovat olleet sairaana varsinaisena valintakoepäivänä eivätkä ole sen takia voineet osallistua valintakokeeseen. Ratkaisuvalta uuden valintakoepäivän järjestämisestä on koulun rehtorilla.