Matemaattis-luonnontieteellinen painotus

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Järvenperän koulussa yksi luokka kullakin vuosiluokalla opiskelee matemaattis-luonnontieteelisesti (LUMA) painotetun opetussuunnitelman mukaisesti. Painotuksen tavoitteena on kehittää oppilaiden matemaattis-luonnotieteellistä ajattelua sekä tarjota oppilaille haasteita erityisesti painotetuissa oppiaineissa. Matemaattis-luonnontieteellisiin aineisiin kuuluvat biologia, fysiikka, kemia, maantieto ja matematiikka. Opetuksen monipuolisuuteen sekä sisältöön kiinnitetään erityistä huomiota painotusaineissa. Koulun oppilaita kannustetaan osallistumaan vuosittain erilaisiin kilpailuihin, esimerkiksi matematiikkakilpailuun ja Metsävisaan.

Opiskelu luma-luokalla on opiskelua tavanomaista yhtenäisemmässä, valikoidussa oppilasjoukossa. Matemaattis-luonnontieteellisiä oppiaineita opiskellaan kaikilla luokka-asteilla perusopetusta monipuolisemmin, syvällisemmin ja tutkivammalla otteella. Luma-luokalla on mahdollista järjestää retkiä ja vierailuja enemmän kuin perusopetuksessa.

Järvenperän koulun LUMA-info järjestetään torstaina 11.1.2018 klo 18:00-19:30. Paikalle ovat tervetulleita aiheesta kiinnostuneet oppilaat ja huoltajat. 

Pääsykoe järjestetään Järvenperän koulussa tiistaina 23.1.2018 kello 9.00. Hakijoiden tulee saapua paikalle klo 8.15. Pääsykokeeseen ei tule erillistä kutsua.

Hakuinfon matemaattis-luonnontieteelliseen painotukseen löydät täältä.