Järvenperän koulu

Järvenperän koulu on vuonna 2000 rakennettu espoolainen vuosiluokkien 7-9 yläkoulu. Koulussamme opiskelee 470 oppilasta ja yli 40 opettajaa. Järvenperän koulu sijaitsee historiallisesti merkittävällä alueella Träskändan puiston ja kartanon tuntumassa.

Järvenperän koulussa on matemaattis-luonnontieteellinen painotusluokka (LUMA). Luokalle pyritään pääsykokeilla.

Koulussa on kolme toiminta-alueittain tapahtuvan opetuksen luokkaa kehitysvammaisille oppilaille (vuosiluokat 1-9).

Koulussa toimii kaupunkitason erityisluokka vuosiluokkien 7-9 oppilaille, jotka hyötyvät erityisestä tuesta sopeutumisen ja tunne-elämän vaikeuksiin. Opetuksessa hyödynnetään eläinavusteista pedagogiikkaa.

Vanhempainyhdistys Himakka on aktiivisesti mukana koulun arjessa ja kehittämisessä.

Koulun tiloissa toimii myös Espoon esittävän taiteen koulu, Esko.

Opetettavat kielet

A-kielet englanti (EN), ruotsi (RU), kiina (KI), saksa (SA)

B1-kieli ruotsi (RU)

B2-kielet saksa (SA), ranska (RA), kiina (KI)