Järvenperän koulu

Järvenperän koulu on vuonna 2000 rakennettu espoolainen yläkoulu. Koulussamme työskentelee yli 400 oppilasta ja yli 40 opettajaa. Järvenperän koulu sijaitsee historiallisesti merkittävällä alueella Träskändan puiston ja kartanon tuntumassa.

Järvenperän koulussa on luonnontieteellis-matemaattisesti painottunut LUMA-luokka jokaisella luokka-asteella. LUMA-luokille pyritään pääsykokeilla. Lisäksi koulussamme on kolme toiminta-alueittain tapahtuvan opetuksen luokkaa kehitysvammaisille oppilaille. Vanhempainyhdistys Himakka on aktiivisesti mukana koulun arjessa ja kehittämisessä. Koulun tiloissa toimii myös Espoon esittävän taiteen koulu, Esko.