Järvenperän koulu

Järvenperän koulu on vuonna 2000 rakennettu espoolainen vuosiluokkien 7-9 yläkoulu. Koulussamme opiskelee 470 oppilasta ja yli 40 opettajaa. Järvenperän koulu sijaitsee historiallisesti merkittävällä alueella Träskändan puiston ja kartanon tuntumassa.

Järvenperän koulussa on matemaattis-luonnontieteellinen painotusluokka (LUMA). Luokalle pyritään pääsykokeilla.

Koulussa on kolme toiminta-alueittain tapahtuvan opetuksen luokkaa kehitysvammaisille oppilaille (vuosiluokat 1-9).

Koulussa toimii kaupunkitason erityisluokka vuosiluokkien 7-9 oppilaille, jotka hyötyvät erityisestä tuesta sopeutumisen ja tunne-elämän vaikeuksiin. Opetuksessa hyödynnetään eläinavusteista pedagogiikkaa.

Vanhempainyhdistys Himakka on aktiivisesti mukana koulun arjessa ja kehittämisessä.

Koulun tiloissa toimii myös Espoon esittävän taiteen koulu, Esko.

Opetettavat kielet

A-kielet englanti (EN), ruotsi (RU), kiina (KI), saksa (SA)

B1-kieli ruotsi (RU)

B2-kielet saksa (SA), ranska (RA), kiina (KI)

Ei kiusaamiselle - Järvenperän koulun kiusaamiseen ja häirintään puuttumisen malli

Järvenperän koulussa emme hyväksy minkäänlaista häirintää tai kiusaamista. Koulumme arvoihin kuuluu toisten arvostaminen ja kunnioittaminen, vahvuuksien löytäminen ja hyödyntäminen, oppimisen ilo. Lähdemme siitä, että jokainen on arvokas juuri sellaisenaan kuin on.

Järvenperän koulu on mukana Ei kiusaamiselle -toimintamallissa. Kiusaamisen estäminen on meidän kaikkien aikuisten tehtävä. Kiusaaminen ja häirintä jättävät aina jäljen. Siksi yksikään tapaus ei saa jäädä piiloon, vaan jokainen tulee selvittää.

Koulussamme on käytössä sähköpostiosoite, jonka kautta voi ilmoittaa huomioista kiusaamiseen liittyen eikiusaamiselle.jarvenperankoulu@espoo.fi