Opiskelu koulussamme

Koulussamme opetus ja kasvatus pohjautuvat opetussuunnitelmaan. Opetussuunnitelmamme kertoo, miten opetus koulussamme järjestetään sekä mitä ja miten opiskellaan. Opetussuunnitelma määrittelee oppiaineiden tavoitteet ja sisällöt sekä arvioinnin perusteet.

Espoossa painotetaan positiivisen kasvatuksen ja opetuksen näkökulmaa. Tämä tarkoittaa sitä, että autamme oppilaita tunnistamaan ja hyödyntämään omia vahvuuksiaan. Rohkaiseva ohjaus ja kannustava palaute lisäävät oppilaan luottamusta omiin mahdollisuuksiinsa. Oppimisen haasteisiin vastaamme kehittämällä oppilaan vahvuuksia edelleen.

Koulun oppilaat tulevat pääosin Haukilahden, Niittykummun ja Westendin alueelta. Koulusa toimii myös ruotsinkielinen kielikylpyopetus sekä kaksikielinen (englanninkielinen) opetus.

Koulu on toiminut yhdessä Haukilahden lukion kanssa yhteisissä tiloissa, mutta 1.8.2016 alkaen lukion toiminta siirtyi Otaniemeen, Aalto-yliopiston tiloihin. Silti yhteistyö jatkuu myös lukion kanssa.

Haukilahden koulussa oppilaille tarjotaan laaja-alainen, hyvä yleissivistys. Asiallinen käytös, toisten kunnioittaminen ja vastuuntuntoon kasvaminen ovat keskeisiä tavoitteitamme. Kaikkien koulussa opiskelevien tulisi kokea olevansa osa kouluyhteisöä, osa suomalaista yhteiskuntaa.

Oppilasmäärä

Oppilasmäärä n. 410 oppilasta, yleisopetusluokat 7-9, kielikylpyopetusta, kaksikielistä opetusta, valmistavaa opetusta.

Opetettavat kielet

A-kielet: EN, RA, SA, RU

B1-kieli: RU; B2-kielet: RA, SA

Kielikylpyopetus ja kaksikielinen opetus

Ruotsin kielen kielikylpyopetusta luokilla 7-9, kaksikielistä opetusta luokilla 7-9. Oppilailta edellytetään kielikylpyopetussuunnitelman tai kaksikielisen opetuksen opetussuunnitelman mukaista opiskelua alaluokilla. Oppilaaksi voi hakeutua koko Espoon alueelta. Kaksikieliseen opetukseen voidaan valita oppilas myös kielitestin kautta. Tarkemmat ohjeet hakuoppaassa.

Valinnaisaineet (pdf, 19 Kt)