Johtokunta

Espoon kouluissa on joko koulukohtaiset tai useamman koulun yhteiset johtokunnat. Johtokunnan tehtävissä korostuvat koulun tukeminen sekä hyvän yhteistyön ja turvallisen opiskeluympäristön ylläpitäminen. Johtokunta hyväksyy mm. koulun opetussuunnitelman ja lukuvuosisuunnitelman. Johtokunnassa on mukana oppilaiden vanhempia ja koulun henkilökunnan edustajia. Yläkouluissa ja yhtenäisissä peruskouluissa johtokuntatyöhön osallistuu myös oppilaiden edustajia. Johtokunta  valitaan neljäksi vuodeksi kerrallaan. Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta kuvataan tarkemmin Espoon kaupungin hallintosäännössä.

Johtokunnan jäsenet

Varsinaiset jäsenet

Henkilök. varajäsenet

Mikael Forsström, puheenjohtaja 

Miska Nieminen

Tuuli Ahde

Anne Hakkarainen

Mirjam Vanhatalo

Liisa Uosukainen, henkilökunnan edustaja 

Ira Castrén

Robert Bahr, henkilökunnan edustaja  

Otso Mikkonen

Marikka Korhonen, esittelijä ja sihteeri 

Oppilasjäsenet lukuvuonna 2020 - 2021

Rania Yussuf

Miko Suominen

Benjamin Lahtinen

Lauri Vainio

Johtokunnan seuraavan kokouksen esityslista

Johtokunnan kokouskutsu 1 ja esityslista 28.9.2020 (pdf, 64 Kt)

Johtokunnan kokouskutsu 2 ja esityslista 15.2.2021 (pdf, 19 Kt)

Johtokunnan kokouskutsu 3 ja esityslista 24.5.2021 (pdf, 78 Kt)

Johtokunnan pöytäkirjat

Johtokunnan kokous 1_2020, kokouspöytäkirja 28.9.2020 (pdf, 195 Kt)

Liite 1_Espoonlahden koulun lukuvuosisuunnitelma 2020-21 (pdf, 435 Kt)

Liite 2 Ohjaussuunnitelma_Espoonlahden koulu lv 20-21 (pdf, 256 Kt)

Liite 3 Espoonlahden koulu_ Varautuminen koulukohtaisiin poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin, lv 20-21 (pdf, 154 Kt)

Johtokunnan kokous 2_2021, kokouspöytäkirja 15.2.2021 (pdf, 205 Kt)

Johtokunnan kokous 3_2021, kokouspöytäkirja 24.5.2021 (pdf, 94 Kt)

Koulun järjestyssäännöt

Espoonlahden koulun järjestyssäännöt (pdf, 7 Kt)