Johtokunta

Espoon kouluissa on joko koulukohtaiset tai useamman koulun yhteiset johtokunnat. Johtokunnan tehtävissä korostuvat koulun tukeminen sekä hyvän yhteistyön ja turvallisen opiskeluympäristön ylläpitäminen. Johtokunta hyväksyy mm. koulun opetussuunnitelman ja lukuvuosisuunnitelman. Johtokunnassa on mukana oppilaiden vanhempia ja koulun henkilökunnan edustajia. Yläkouluissa ja yhtenäisissä peruskouluissa johtokuntatyöhön osallistuu myös oppilaiden edustajia. Johtokunta  valitaan neljäksi vuodeksi kerrallaan. Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta kuvataan tarkemmin Espoon kaupungin hallintosäännössä.

Viherlaakson yhtenäiskoulun johtokunnan jäsenet 2019 - 2021

Varsinaiset jäsenet:                                            
Antti Karvonen, puheenjohtaja                             
Hilkka Timonen, varapuheenjohtaja                 
Juha-Matti Mattila                                          
Kristiina Maunu                                               

Opettajajäsen:                                              
Jari Lappalainen                                             

Muun henkilökunnan jäsen:         
Jaana Moisio                                           

Oppilasjäsenet 2019                               
Anna-Elena Vallivirta
Oona Tornikoski                                          
                                 
Esittelijä ja sihteeri: 
Mikko Leppänen, rehtori
 

Johtokunnan pöytäkirjat

Pöytäkirja 28.9.2017 (pdf, 972 Kt)

Viherlaakson koulun lukuvuosisuunnitelma 2017 - 2018 (pdf, 119 Kt)

Viherlaakson koulun tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2016 - 2019 (pdf, 65 Kt)

Pöytäkirja 20.3.2019 (pdf, 152 Kt)

Liite OPS, valinnaiset alakoululuokkien kurssit (pdf, 41 Kt)

Kokouspöytäkirja 29.5.2019  (pdf, 217 Kt)

Koulun järjestyssäännöt