Viherlaakson koulu

Viherlaakson koulu on yhtenäinen peruskoulu Espoon Viherlaaksossa. Koulussa opiskelee yhteensä noin 760 oppilasta esiopetuksesta ysiluokalle.

Syksyllä 2018 Viherlaakson yläkoulu ja Viherkallion alakoulu yhdistyivät yhtenäiseksi peruskouluksi 1.8.2018 alkaen. Vuosiluokat 1 - 6 opiskelevat Kievarinraitin tiloissa ja vuosiluokat 7 - 9 osoitteessa Lukionahde 1.

Viherlaakson koulun ja lukion vuonna 2017 alkaneet rakennustyömaan työt etenevät rivakasti. Työmaalla edetään runko- sekä vesikattotöissä syksyn 2019 ja talven 2019- 2020 aikana. Kevättalvella aloitetaan koulun ja lukion julkisivu- sekä sisävalmistusvaiheen työt.

Työmaan vaihe 1 valmistuu pääosin maaliskuun 2021 aikana ja tämän jälkeen aloitetaan vaiheen 2 työt. Jälkimmäiseen vaiheeseen kuuluu muun muassa siirtokoulun purkaminen.

Liikuntahalli puolestaan valmistuu suunnitellusti lokakuussa 2022.