Viherlaakson koulu

Viherlaakson koulu on yhtenäinen peruskoulu Espoon Viherlaaksossa. Koulussa opiskelee yhteensä noin 760 oppilasta esiopetuksesta ysiluokalle. Syksyllä 2020 yläkoulun puolella aloitti myös 10- luokka, jossa on 26 oppilasta.

Syksyllä 2018 Viherlaakson yläkoulu ja Viherkallion alakoulu yhdistyivät yhtenäiseksi peruskouluksi 1.8.2018 alkaen. Vuosiluokat 1 - 6 opiskelevat Kievarinraitin tiloissa ja vuosiluokat 7 - 10 osoitteessa Lukionahde 1.

Viherlaakson koulun ja lukion vuonna 2017 alkaneet rakennustyömaan työt etenevät rivakasti. Työmaa on aikataulussaan ja syksyn 2020 aikana työn alla on mm. irtokalusteiden suunnittelu yhdessä henkilökunnan kanssa. Keväällä 2021 on edessä uuden koulun luovutus ja muutto. Syksyllä 2021 lukuvuosi aloitetaan uudessa uljaassa koulurakennuksessa.

Työmaan vaihe 1 valmistuu pääosin maaliskuun 2021 aikana ja tämän jälkeen aloitetaan vaiheen 2 työt. Jälkimmäiseen vaiheeseen kuuluu muun muassa siirtokoulun purkaminen.

Liikuntahalli puolestaan valmistuu suunnitellusti lokakuussa 2022.