Johtokunta

Espoon kouluissa on joko koulukohtaiset tai useamman koulun yhteiset johtokunnat. Johtokunnan tehtävissä korostuvat koulun tukeminen sekä hyvän yhteistyön ja turvallisen opiskeluympäristön ylläpitäminen. Johtokunta hyväksyy mm. koulun opetussuunnitelman ja lukuvuosisuunnitelman. Johtokunnassa on mukana oppilaiden vanhempia ja koulun henkilökunnan edustajia. Yläkouluissa ja yhtenäisissä peruskouluissa johtokuntatyöhön osallistuu myös oppilaiden edustajia. Johtokunta  valitaan neljäksi vuodeksi kerrallaan. Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta kuvataan tarkemmin Espoon kaupungin hallintosäännössä.

Johtokunnan jäsenet 2017-2021

Varsinaiset jäsenet Varajäsenet
Pia Härkönen (puheenjohtaja) Eduard Fonsell
Aziz Sheikhani (varapuheenjohtaja) Matias Härkönen
Marita Asunmaa Anu Lempiäinen
Tommi Havukainen Heidi Koljonen
Tommi Koljonen Heli Havukainen
Tuula Mattila Milla Siltainsuu
Tommy Konttinen Olli Sippola

Lue lisää koulujen hallinnosta ja päätöksenteosta


Koulun järjestyssäännöt

Veräjäpellon koulun järjestyssäännöt (pdf, 9 Kt)