Veräjäpellon koulu

Veräjäpellon koulu on yhtenäinen peruskoulu, joka tarjoaa laadukasta perusopetusta eri-ikäisille ja eri kulttuuritaustoista tuleville oppilaille sekä mahdollistaa oppimaan oppimisen kolmiportaisen tuen kaikilla tasoilla.

Veräjäpellon koulussa annetaan yleisopetusta vuosiluokilla 1–6. Lisäksi koulussamme on erityisluokkia 1–9 vuosiluokkien oppilaille, joilla on vaikea-asteinen kielellinen erityisvaikeus tai kuulovamma. Koulussa opiskelee 296 oppilasta.

Koulun kasvatus- ja opetustyön tavoitteena on, että oppilaat voivat omien edellytystensä mukaan saada mahdollisimman vahvat perustaidot. Koulun sijainti Leppävaarassa tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet liikuntaan ja ympäristön tutkimiseen.