Veräjäpellon koulu

Veräjäpellon koulu on yhtenäinen peruskoulu, joka tarjoaa laadukasta perusopetusta eri-ikäisille ja eri kulttuuritaustoista tuleville oppilaille sekä mahdollistaa oppimaan oppimisen kolmiportaisen tuen kaikilla tasoilla.

Veräjäpellon koulussa annetaan yleisopetusta vuosiluokilla 1–6. Lisäksi koulussamme on erityisluokkia 1–9 vuosiluokkien oppilaille, joilla on vaikea-asteinen kielellinen erityisvaikeus tai kuulovamma. Koulussa opiskelee 296 oppilasta.

Koulun kasvatus- ja opetustyön tavoitteena on, että oppilaat voivat omien edellytystensä mukaan saada mahdollisimman vahvat perustaidot. Koulun sijainti Leppävaarassa tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet liikuntaan ja ympäristön tutkimiseen.

Koulu työskentelee tällä hetkellä väistötiloissa, mutta siirtyy Monikon koulukeskukseen elokuussa 2021. Monikon hankkeesta lisätietoja rakentajan sivuilta:  https://www.srv.fi/tyomaa/2819-monikon-koulukeskus/