Oppilaskuntatoiminta

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Vanttilan oppilaskunnan hallitus eli FanttiParlamentti
 
Vanttilan koulussa toimii oppilaiden valitsema oppilaskunnan hallitus, FanttiParlamentti. Oppilaskunnan hallitukseen valitaan jäsenet virallisten vaalien kautta kahdeksi lukukaudeksi kerrallaan. Oppilaskunnan hallituksen vaalit järjestettiin viimeksi tammikuussa 2018. Yläkoulun edustajien joukosta valitaan hallituksen puheenjohtaja ja sihteeri.

Luokkien 3 - 9 oppilaat äänestävät jokaisesta luokasta yhden varsinaisen jäsenen edustamaan omaa luokkaansa. Lisäksi jokaiselle edustajalle valitaan varajäsen. 9. -luokan oppilaat toimivat FanttiParlamentin kunniajäseninä. Edustajat pääsevät hallitukseen päättämään yhteisistä asioista ja välittämään luokkalaisten toiveita eteenpäin. Näin kaikilla oppilailla on mahdollisuus vaikuttaa koulun arkeen.

Oppilaskunnan hallituksen tehtävänä on ideoida esityksiä ja ehdotuksia, parantaa koulun turvallisuutta ja viihtyvyyttä oppilaan näkökulmasta, kehittää oppilaiden vaikutusmahdollisuuksia sekä ennen kaikkea toimia koulun yhteishengen kohottajana.

Oppilaskunnan hallitus järjestää erilaisia juhlia ja tapahtumia. Lisäksi oppilaskunta toimii koulun ruokaraatina ja on kehittämässä koulun liikunta- ja kierrätystoimintaa.

Oppilaskunnan ohjaajat:
Anu Leivo (luokat 1 - 6)
Minna-Maija Heljo (luokat 7 - 9)