Koulun aloittaminen Vanttilan koulussa (1. luokka)

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Sivu on päivitetty 18.6.2020

Hyvä peruskoulun aloittavan oppilaan vanhempi/huoltaja!

Tälle sivulle on koottu keskeisin peruskoulun aloittamiseen liittyvä materiaali. Koska tänä keväänä emme voi järjestää varsinaista kouluun tutustumistilaisuutta, kerätään tälle sivulle kouluun tutustumisessa esitettävä materiaali. Ensimmäisenä sivulla on rehtorin kirje peruskoulun aloittavien oppilaiden vanhemmille ja oppilaille. Tämän lisäksi sivulta löytyy erityisruokavalioihin liittyvää materiaalia (erityisruokavalion ilmoituslomake ohjeineen), osallistuminen koulun uskonnollisiin tilaisuuksiin -lomake, peruskoulun uskonnon tai elämänkatsomustiedon opetus -lomake ja koulussa toimivan iltapäiväkerhon tiedote. Näiden lisäksi sivulle tulee tietoa oppilashuollosta ja erityisopetuksesta sekä ohjeita koulun aloittamiseen liittyen.

Lomakkeet ja tiedotteet:

1.  Rehtorin kirje (pdf, 122 Kt) (vuosi 2020)

2. Kouluterveydenhoitajan tiedote (pdf, 180 Kt)

3. Kuraattorin tiedote (pdf, 55 Kt)

4. Erityisopettajan tiedote (pdf, 61 Kt)

5. Erityisruokavalioista ilmoittaminen (katso kohta kodin ja koulun yhteistyö ja erityisruokavalioista ilmoittaminen)

6. Katsomusaineet (katso kohta ohjeet katsomusainevalintaan)


Peruskoulun aloittaville oppilaille ja vanhemmille ei järjestetä tänä lukuvuonna kouluuntutustumistilaisuutta.

1. luokat on lukuvuonna 2020-2021 kolmeen opetusryhmään, joista kaksi on oppilasmäärältään 25 oppilasta ja yksi 10 oppilaan ryhmä. Tämä järjestely on voimassa lähtökohtaisesti vain seuraavan lukuvuoden ja syynä tähän järjestelyyn on koulun tilat. Tulevat 1. luokan opettajat ovat Tuulia Ekberg (1A), Eija Rantala (1B) ja Vesa Ylönen (1C).

HUOM! Lukuvuosi 2020-2021 alkaa torstaina 13.8.2020 klo 9.00. Ekaluokkalaiset kokoontuvat koulun välituntipihalle pihalta katsottuna vasemmanpuolisen sisäänkäynnin luokse. Opettajat tulevat noutamaan omat oppilaansa.

Koulunaloittamisterveisin

Olli Poutiainen
rehtori