Koulun aloittaminen Vanttilan koulussa (1. luokka)

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Sivu on päivitetty 26.4.2019

Hyvä peruskoulun aloittavan oppilaan vanhempi/huoltaja!

Tälle sivulle on koottu keskeisin peruskoulun aloittamiseen liittyvä materiaali. Ensimmäisenä sivulla on rehtorin kirje peruskoulun aloittavien oppilaiden vanhemmille ja oppilaille. Tämän lisäksi sivulta löytyy erityisruokavalioihin liittyvää materiaalia (erityisruokavalion ilmoituslomake ohjeineen), osallistuminen koulun uskonnollisiin tilaisuuksiin -lomake, peruskoulun uskonnon tai elämänkatsomustiedon opetus -lomake ja koulussa toimivan iltapäiväkerhon tiedote.

Lomakkeet ja tiedotteet:

1. Kirje huoltajille 2019 (pdf, 87 Kt) (vuosi 2018)

2. Erityisruokavalioista ilmoittaminen (katso kohta kodin ja koulun yhteistyö ja erityisruokavalioista ilmoittaminen)

3. Katsomusaineet (katso kohta ohjeet katsomusainevalintaan)

Peruskoulun aloittaville oppilaille ja vanhemmille järjestetään koulussa kouluuntutustumistilaisuus Vanttilan koulussa keskiviikkona 15.5.2019 klo 8.15-10.00.  Tilaisuudessa on läsnä apulaisrehtorin lisäksi myös muuta koulun henkilökuntaa. Vanhemmat vastaavat omien lastensa saattamisesta takaisin päiväkotiin/esikouluun/kotiin tilaisuuden jälkeen. Erityisjärjestelyistä lasten kuljettamisen suhteen on sovittava etukäteen päiväkodin kanssa.

HUOM! Lukuvuosi 2019-2020 alkaa torstaina 8.8.2019 klo 9.00. Ekaluokkalaiset kokoontuvat koulun välituntipihalle pihalta katsottuna vasemmanpuolisen sisäänkäynnin luokse. Opettajat tulevat noutamaan omat oppilaansa.

Koulunaloittamisterveisin

Olli Poutiainen
rehtori