Elämänhallintataidot

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Pyrimme aktiivisesti ja määrätietoisesti vahvistamaan oppilaiden elämänhallintataitoja tarjoamalla oppilaille mahdollisuuden osallistua koulun toimintaan monipuolisesti: oppilaille on tarjolla monenlaisia aktiviteetteja välituntitorista kerhoihin, harjoittelemme elämänhallintataitoja EHT-tunneilla ja pyrimme aktiivisesti ehkäisemään kiusaamista. Elämänhallintataitojen harjoittelun tavoitteena on vahvistaa lapsen sosiaalisia taitoja ja edistää uusien sosiaalisten taitojen oppimista, tarjota oppilaille taitoja kohdata elämään kuuluvia asioita, kasvattaa itsehallintataitoja ja tunteiden hallintaa.

Keskeisenä välineenä elämänhallintataitojen harjoittelemisessa luokilla 1 - 6 on Arvokas-ohjelma, joka koostuu kolmesta osa-alueesta:

1. sosiaaliset taidot (käyttäytyminen)
2. suuttumuksen hallinta (tunne)
3. eettinen päättely (ajattelu)

Luokilla 7 - 9 oppilailla on valinnainen aine EHT eli elämänhallintataidot. Yläkoulun EHT-malli koostuu seitsemästä taidosta (mm. ryhmätaidot, itseen liittyvät taidot, opiskelutaidot, arvotaidot jne.), joita harjoitellaan erityisesti 7. luokalla. Luokilla 8 - 9 EHT on valinnainen aine ja siellä syvennytään johonkin seitsemän taidon aiheeseen oppilaiden tarpeet ja toiveet huomioiden.