Opiskelu koulussamme

Vanttilan koulu on kohta 12 vuotta toiminut  yhtenäinen peruskoulu, jossa annetaan opetussuunnitelman mukaista perusopetusta luokilla 1 - 9, erityisopetusta ja valmistavaa opetusta. Koulun tiloissa toimivat lisäksi Norlandia Päiväkodit Oy:n järjestämä iltapäiväkerho ja Vanttilan päiväkodin esiopetusryhmä. Lukukauden 2020-2021 alkaessa koulussa opiskeli lähes 620 lasta ja nuorta (esikoulu + peruskoulu). Henkilökuntaa koulussa työskentelee yli 70 henkeä.

Koulu sijaitsee Vanttilan uudella asuinalueella Espoon vanhimman asutetun alueen (Espoonkartano, Mankki, Kauklahti) läheisyydessä. Koulun välittömässä läheisyydessä ovat kaupungin puutarha ja laajat puisto- ja metsäalueet samoin kuin monet historiallisesti merkittävät paikat. Alue tarjoaakin upeat puitteet toteuttaa laadukasta perusopetusta.

Koulun liikuntasalista ja ruokailutilasta löytyy induktiosilmukka kuulorajoitteisia henkilöitä varten. Liikuntarajoitteisilla on kouluun esteetön sisäänpääsy. Koulusta löytyy liikuntarajoitteisia varten myös wc ja hissi.

Opetus ja kasvatus koulussamme

Koulussamme opetus ja kasvatus pohjautuvat opetussuunnitelmaan. Opetussuunnitelmamme kertoo, miten opetus koulussamme järjestetään sekä mitä ja miten opiskellaan. Opetussuunnitelma määrittelee oppiaineiden tavoitteet ja sisällöt sekä arvioinnin perusteet.

Pyrimme myös aktiivisesti vahvistamaan oppilaiden sosiaalisia taitoja ja tunnetaitoja. Espoossa painotetaan positiivisen kasvatuksen ja opetuksen näkökulmaa. Tämä tarkoittaa sitä, että autamme oppilaita tunnistamaan ja hyödyntämään omia vahvuuksiaan. Rohkaiseva ohjaus ja kannustava palaute lisäävät oppilaan luottamusta omiin mahdollisuuksiinsa. Oppimisen haasteisiin vastaamme kehittämällä oppilaan vahvuuksia edelleen.