Vanttilan koulu

Tervetuloa Vanttilan koulun kotisivuille!

Vanttilan koulu on syksyllä 2009 toimintansa aloittanut yhtenäinen peruskoulu. Koulussa annetaan opetussuunnitelman mukaista perusopetusta luokilla 1–9, luokkamuotoista erityisopetusta ja valmistavaa opetusta pienryhmässä. Koulun tiloissa toimii lisäksi päiväkodin esiopetusryhmä ja iltapäiväkerho. Koulussa on lukuvuoden 2018 - 2019 alkaessa noin 550 oppilasta ja esiopetusryhmässä noin 20 lasta.

Koulun opetus- ja kasvatustyössä pidämme tärkeänä ihmisenä kasvua ja elämässä tärkeiden perustietojen ja -taitojen oppimista. Koulu kehittää yhtenäisen peruskoulun toimintakulttuuria yhteistyössä kotien kanssa. Meille tärkeä asia on yhteisöllisyys ja keskeisenä osana sitä on tarjota oppilaille mahdollisuus osallistua koulun toimintaan.

Koulumme tiloissa järjestetään esiopetusta ja siihen liittyvää varhaiskasvatusta. Yhteystiedot: Vanttilan päiväkoti ja Lasten liikunnan oppimiskeskus.