Opiskelu koulussamme

Tiistilän koulun logo

Koulussamme opetus ja kasvatus pohjautuvat opetussuunnitelmaan. Opetussuunnitelmamme kertoo, miten opetus koulussamme järjestetään sekä mitä ja miten opiskellaan. Opetussuunnitelma määrittelee oppiaineiden tavoitteet ja sisällöt sekä arvioinnin perusteet.

Espoossa painotetaan positiivisen kasvatuksen ja opetuksen näkökulmaa. Tämä tarkoittaa sitä, että autamme oppilaita tunnistamaan ja hyödyntämään omia vahvuuksiaan. Rohkaiseva ohjaus ja kannustava palaute lisäävät oppilaan luottamusta omiin mahdollisuuksiinsa. Oppimisen haasteisiin vastaamme kehittämällä oppilaan vahvuuksia edelleen.

Tiistilän koulu sijaitsee Matinkylän sydämessä lähellä luontoa ja merta. Koulurakennus on peruskorjattu 2000-luvulla ja tällöin rakennetussa uudisosassa oleva talvipuutarha tuo valoa kouluun. Tilava ja turvallinen välituntipiha sijaitsee rakennuksen aurinkoisella puolella.

Koulussamme opiskelee noin 700 oppilasta aina esikouluikäisestä peruskoulun lisäopetuksen 10.luokkalaiseen.  Esi- ja peruskoulun lisäksi koulussamme annetaan opetusta valmistavissa luokissa sekä ala- että yläkouluikäisille oppilaille.

Tiistilän koulun A1-kieli on englanti, jonka opiskelu alkaa 3. luokalla. Valinnaisena A2-kielenä voi opiskella saksaa tai espanjaa, jonka voi aloittaa 4. luokalla. Yläkoulussa voi opiskella lisäksi 8. luokalta alkavana valinnaisaineena saksaa tai ranskaa. Lisäksi koulussa annetaan oppilaiden oman äidinkielen opetusta (MAI) kahdeksalla eri kielellä.

Koulussa työskentelee noin 70 opetusalan ammattilaista. Luokanopettajien rinnalla työtä laadukkaan opetuksen eteen tekevät aineenopettajat, resurssiluokanopettajat, laaja-alaiset erityisopettajat sekä koulunkäyntiavustajat. Laaja opetushenkilökunnan määrä mahdollistaa ajan ja huomion jakamisen kaikille oppilaille esimerkiksi pienryhmäopetuksessa. Monipuolisen opetuksen tukena käytetään nykyteknologian mahdollistamia opetusvälineitä.

Tavallisia koulupäiviä piristävät kuukausittaiset yhteislaulutilaisuudet, erilaiset juhlat, tempaukset ja teemapäivät. Nämä kaikki antavat osansa koulumme mukavaan ja iloiseen ilmapiiriin. Tiistilän koulu onkin valittu Vuoden kouluksi 2011! 

Lukuvuosioppaasta löytyy lisää tietoa koulustamme.