Vanhempainyhdistys

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Tiistilän koti- ja kouluyhdistyksen toiminta-ajatus

Tiistilän koti ja koulu -yhdistys perustettiin 15.10.2002. Yhdistys on merkitty patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin 16.1.2003.

Yhdistyksen tarkoituksena on

  • edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä yhteistoimintaa
  • tukea koteja ja koulua niiden pyrkimyksessä luoda lapsille hyvä oppimis- ja kasvuympäristö sekä edistää heidän tasapainoista ja monipuolista kehitystään
  • tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä
  • toimia vanhempien yhteistyöelimenä

Yhdistys harjoittaa myös varainhankintaa toiminnan tukemiseksi. Yhdistys on toiminnassaan poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.

Tikoko on osa KoKo Espoo ry:tä.  

KoKoEspoo ry on kodin ja koulun yhteystyöfoorumi Espoossa. Yhdistys toimii vanhempainyhdistysten ja vanhempien vaikuttamis- ja tietokanavana. Sen tavoitteena on kodin ja koulun yhteistyön kehittäminen ja koulujen toimintaedellytyksistä huolehtiminen.

Yhdistys perustettiin keväällä ja se on ottanut kantaa kaupungin ehdottamiin kouluja koskeviin leikkauksiin.

Yhdistyksellä on oma blogi sivusto: http://www.koko-espoo.blogspot.com