Johtokunta

Espoon kouluissa on joko koulukohtaiset tai useamman koulun yhteiset johtokunnat. Johtokunnan tehtävissä korostuvat koulun tukeminen sekä hyvän yhteistyön ja turvallisen opiskeluympäristön ylläpitäminen. Johtokunta hyväksyy mm. koulun opetussuunnitelman ja lukuvuosisuunnitelman. Johtokunnassa on mukana oppilaiden vanhempia ja koulun henkilökunnan edustajia. Yläkouluissa ja yhtenäisissä peruskouluissa johtokuntatyöhön osallistuu myös oppilaiden edustajia. Johtokunta  valitaan neljäksi vuodeksi kerrallaan. Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta kuvataan tarkemmin Espoon kaupungin hallintosäännössä.

Johtokunnan jäsenet

 

VARSINAINEN JÄSEN

 

VARAJÄSEN

Esko Rahiala (pj.)

Tony Veijalainen

Teressa Lyly (vara pj.)

Minna-Roosa Kanniainen

Susanna Maijanen

Nina Shemeikka

 

HENKILÖKUNNAN JÄSENET

 

Maija Oivukkamäki

Sirpa Muttonen-Lehto
Sami Koskinen Katja Ruohomaa

OPPILASKUNNAN JÄSENET

Oskari Santalahti Milo Stenius
Sarafina Mushi Subayda Mal

Esittelijä ja sihteeri

Mirja Pirinen, Tiistilän koulu, puh. 050 5302041

Johtokunnan pöytäkirjat

Johtokunnan kokouksen pöytäkirja 8.10.2019

Johtokunnan pöytäkirja 4.10.2017  

Johtokunnan pöytäkirja 24.1.2018 

Johtokunnan pöytäkirjan liite 24.1.2018 

Johtokunnan pöytäkirja 23.5.2018 

Johtokunnan pöytäkirjan liite 23.5.2018 oppilashuoltosuunnitelma 

Johtokunnan pöytäkirjan liite kiusaamisen ehkäisyn suunnitelma 

Koulun järjestyssäännöt

Järjestyssäännöt