Tiistilän koulu

Tiistilän koulu on yhtenäiskoulu, jossa opiskelee noin 700 oppilasta vuosiluokilla 1–10 sekä esiopetuksessa. Ala- ja yläkoulu sijaitsevat lähekkäin samassa pihapiirissä.

Tiistilän koulussa annetaan laadukasta perusopetusta, pyrkien huomioimaan jokaisen oppilaan erityistarpeet. Koulumme toiminnan tavoitteena on hyvät perusvalmiudet omaava, itseensä luottava, toiset huomioon ottava, koulutyöhön ja opiskeluun motivoitunut nuori.

Lausuntopyyntö Tiistilän koulun perusopetuksen järjestäminen 1.1.2022 lukien

LIITE. Tiistilän koulun opetuksen järjestäminen 2022-2024 

Valinnaisaineopas 2021 

Yhteishakuvanhempainillan materiaalit:

Rehtorin esitys päättöarvioinnista 

Yhteishakuvanhempainilta 8.12.2020 

Espoonlahden lukion opinto-ohjaajan osuus: www.bit.ly/lukio-osuus

Omnian opinto-ohjaajan osuus: https://www.omnia.fi/opoille-ja-huoltajille/tietoa-peruskoulun-opinto-ohjaajille