Saunalahden koulu

Lukuvuosi 2018-2019 alkaa to 9.8. klo 9.00

Saunalahden yhtenäinen peruskoulu aloitti toimintansa 1.8.2012. Koulu kasvaa vähitellen, vuosiluokka kerrallaan noin 800 oppilaan esi-9 -luokkien yhtenäiseksi peruskouluksi. Syksyllä 2017 koulussa aloitti kahdeksas vuosiluokka ja oppilasmäärämme tulee olemaan noin 700. Koulussa on tilat myös nuorisotoimelle ja kirjastolle.

Saunalahden yhtenäiskoulu on kaikille avoin lähikoulu. Painotamme jokaisen  vahvuuksia ja pyrimme ylläpitämään oppimisen iloa. Koulussamme lapsi ja nuori on kaiken toimintamme keskiössä. Saunalahden koulussa painotetaan myös kestävää kehitystä Vihreä Lippu -kouluna sekä taito- ja taideaineita osana erilaisia oppimisprosesseja. Nämä asiat on huomioitu erityisesti tilojen suunnittelussa.

Koulussa toteutetaan tiimiopettajuutta sekä monimuotoista samanaikaisopettajuutta. Aikuisyhteisömme muodostaa yhdessä oppilaiden kanssa aktiivisesti toimivan ja jatkuvasti uutta oppivan asiantuntijayhteisön. Osaamisen monipuolinen jakaminen on yksi yhteisöllisyyden kehittämisen kulmakivistä.

Koulussamme kaikille oppilaille laaditaan kehittelemämme henkilökohtainen oppimissuunnitelma, jolla varmistetaan kunkin oppilaan mahdollisuudet yltää omaan parhaimpaansa. Esi -ja alkuopetuksessa toteutetaan vuosiluokkiin sitomatonta opetusta. Personoidun oppimisen merkittävimpänä yhteistyökumppanina toimivat lapsen huoltajat ja hyvänä lisänä myös erityisopettajat; kasvatuskumppanuuden hyvässä hengessä.