Olarin koulun matematiikka- ja luonnontiedeluokka

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Esittelytilaisuus Olarin koulun painotusluokasta kiinnostuneille 6. luokan oppilaille ja heidän huoltajilleen on Olarin koulun auditoriossa maanantaina 14.1.2019 (Olarinniityntie 4). Esittelyilta alkaa klo 18.

Oppilaat valitaan painotusluokalle Espoon yhteisen valintakokeen kautta, joka järjestetään tiistaina 22.1.2019. Painotusluokalle haetaan Wilmassa yläkouluhaun yhteydessä. Viime vuosina Olarin koulussa on vuosittain aloittanut kaksi matematiikka- ja luonnontiedeluokkaa.

Opiskelu Olarissa on innostavaa, intensiivistä ja elämyksellistä!

Matematiikka- ja luonnontiedeluokilla on Olarissa pitkät perinteet, mutta painotusta kehitetään jatkuvasti. Opetus on laadukasta, monipuolista ja oppilaita innostavaa. Erityistä huomiota kiinnitetään käsitteiden hallintaan, ajattelu- ja ongelmanratkaisutaitojen sekä luovuuden kehittämiseen sisältöjen rinnalla. Usein oppitunneilla käydään mielenkiintoisia opetuskeskusteluja. Lahjakkaat oppilaat tukevat toistensa opiskelua. Painotusluokilla oppilailla on mahdollisuus syventää ja laajentaa tietämystään laaja-alaisesti matematiikassa ja luonnontieteissä. Toiminnan, kokemuksien sekä yhdessä luomisen ja oppimisen kautta oppilaat saavat rikkaita elämyksiä sekä vankan opiskeluperusta jatko-opintoihin.

Yritysyhteistyö, vierailut, retket ja luonnontieteiden opiskelun kokeellisuus, monipuolinen teknologian ja matematiikan oppimisvälineistön käyttö ovat osa elämyksellistä opiskelua. Painotusluokan yrityskummeina ovat toimineet mm. Nokia, Kemira, Outokumpu, Espoon Vesi, Dextra, Orion, UPM, ilmatieteen laitos, Stora Enso Metsä, HY geologian laitos, Sonera, GE Helthcare, Sealife ja Rovio.

Teollisuusmatematiikan professori Samuli Siltanen on perehdyttänyt painotusluokkien oppilaita matematiikan sovelluksiin digitaalisten valokuvien ja lääketieteellisten viipalekuvausten kautta. Syksyllä 2018 aloitettiin yhteistyö Baltic Sea Action Groupin kanssa. Koko koulun taksvärkkikeräyksen jälkeen 3. ja 8. luokkalaiset viettivät pajapäivää Itämeren rannalla. Itämeri-pajat jatkuvat koululla BSAG:n Itämeri-asiantuntijoiden ja Aalto yliopiston vesitekniikan tutkijan voimin Lue lisää >>

Olarin koulun oppilaat ovat vuosien aikana menestyneet useita kertoja sekä valtakunnallisella että kansainvälisellä tasolla lukuisissa matematiikan ja ohjelmoinnin kilpailuissa. Olarilaisia on palkittu myös yritys-, tilastoposteri- ja kirjoituskilpailuissa sekä metsävisassa. Olarilaisia on nähty YLE:n uutisluokkatoiminnassa säätiedotuksissa sekä keskustelemassa maailmalla arvostetun nuoren tekoälygurun kanssa. Lue lisää>>

YLE kuvasi Olarin koulun Watson@School kisatiimiä Slushissa, jossa julkaistiin 8. luokkalaisten voitto IBM:n tekoälykoodauskilpailussa. Lue lisää>>

Tavallisten matematiikan ja luonnontieteen oppituntien lisäksi painotusta toteutetaan valinnaisuuden kautta. Laajuus on 5 vuosiviikkotuntia (vvt) kolmen vuoden aikana. Painotusluokkien omat valinnaisaineet ovat 7. luokalla matematiikkaa, 8. luokalla fysiikkaa ja kemiaa sekä 9. luokalla biologiaa. Lisäksi painotusluokkien oppilaat opiskelevat 8. - 9. luokkien aikana kaksi muuta painotusvalinnaisainetta (2 vvt):

· Tutkitaan ja kokeillaan (kemia)

· Olarista avaruuteen (fysiikka)

· Retkeile luonnossa! (biologia)

· Kasvien salatut elämät (biologia)

· Koodausta Racketilla

· Elektroniikkaa ja ohjelmointia (fysiikka)

· Teollisuus tutuksi (kemia)

· Geomedia –hauskaa ja hyödyllistä (maantieto)

· Ohjelmointia Pythonilla

Katso lukuvuosittain julkaistava tiedote Espoon matemaattis-luonnontieteellisistä painotuksista. Lue lisää>>