Olarin koulun matematiikka- ja luonnontiedeluokka

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Esittelytilaisuus Olarin koulun painotusluokasta kiinnostuneille 6. luokan oppilaille ja heidän huoltajilleen on Olarin koulun auditoriossa torstaina 11.1.2018 klo 18 alkaen (Olarinniityntie 4).

Oppilaat valitaan painotusluokalle Espoon yhteisen valintatestin kautta, joka järjestetään tiistaina 23.1.2018. Painotusluokalle haetaan Wilmassa yläkouluhaun yhteydessä. Viime vuosina Olarin koulussa on vuosittain aloittanut kaksi matematiikka- ja luonnontiedeluokkaa.

Opiskelu Olarissa on innostavaa, intensiivistä ja elämyksellistä!

Matematiikka- ja luonnontiedeluokilla on Olarissa pitkät perinteet, mutta painotusta kehitetään jatkuvasti. Opetus on laadukasta, monipuolista ja oppilaita innostavaa. Erityistä huomiota kiinnitetään käsitteiden hallintaan, ajattelu- ja ongelmanratkaisutaitojen sekä luovuuden kehittämiseen sisältöjen rinnalla. Usein oppitunneilla käydään mielenkiintoisia opetuskeskusteluja. Lahjakkaat oppilaat tukevat toistensa opiskelua. Painotusluokilla oppilailla on mahdollisuus syventää ja laajentaa tietämystään laaja-alaisesti matematiikassa ja luonnontieteissä. Toiminnan, kokemuksien sekä yhdessä luomisen ja oppimisen kautta oppilaat saavat rikkaita elämyksiä sekä vankan opiskeluperusta jatko-opintoihin.

Yritysyhteistyö, vierailut, retket ja luonnontieteiden opiskelun kokeellisuus, monipuolinen teknologian ja matematiikan oppimisvälineistön käyttö ovat osa elämyksellistä opiskelua. Painotusluokan yrityskummeina ovat toimineet mm. Nokia, Kemira, Outokumpu, Espoon Vesi, Dextra, Orion, UPM, ilmatieteen laitos, Stora Enso Metsä, HY geologian laitos, Sonera, GE Helthcare, Sealife ja Rovio.

Olarin koulun oppilaat ovat vuosien aikana menestyneet useita kertoja sekä valtakunnallisella että kansainvälisellä tasolla lukuisissa matematiikan ja ohjelmoinnin kilpailuissa. Olarilaisia on palkittu myös yritys-, tilastoposteri- ja kirjoituskilpailuissa sekä metsävisassa. Olarilaisia on nähty YLE:n uutisluokkatoiminnassa säätiedotuksissa sekä keskustelemassa maailmalla arvostetun nuoren tekoälygurun kanssa. Lue lisää>>

Tavallisten matematiikan ja luonnontieteen oppituntien lisäksi painotusta toteutetaan valinnaisuuden kautta. Laajuus on 5 vuosiviikkotuntia (vvt) kolmen vuoden aikana. Painotusluokkien omat valinnaisaineet ovat 7. luokalla matematiikkaa, 8. luokalla fysiikkaa ja kemiaa sekä 9. luokalla biologiaa. Lisäksi painotusluokkien oppilaat opiskelevat 8. - 9. luokkien aikana kaksi muuta painotusvalinnaisainetta (2 vvt):

· Tutkitaan ja kokeillaan (kemia)

· Olarista avaruuteen (fysiikka)

· Retkeile luonnossa! (biologia)

· Kasvien salatut elämät (biologia)

· Koodausta Racketilla

· Elektroniikkaa ja ohjelmointia (fysiikka)

· Teollisuus tutuksi (kemia)

· Geomedia –hauskaa ja hyödyllistä (maantieto)

· Ohjelmointia Pythonilla

Katso lukuvuosittain julkaistava tiedote Espoon matemaattis-luonnontieteellisistä painotuksista. Lue lisää>>