Johtokunta

Espoon kouluissa on joko koulukohtaiset tai useamman koulun yhteiset johtokunnat. Johtokunnan tehtävissä korostuvat koulun tukeminen sekä hyvän yhteistyön ja turvallisen opiskeluympäristön ylläpitäminen. Johtokunta hyväksyy mm. koulun opetussuunnitelman ja lukuvuosisuunnitelman. Johtokunnassa on mukana oppilaiden vanhempia ja koulun henkilökunnan edustajia. Yläkouluissa ja yhtenäisissä peruskouluissa johtokuntatyöhön osallistuu myös oppilaiden edustajia. Johtokunta  valitaan neljäksi vuodeksi kerrallaan. Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta kuvataan tarkemmin Espoon kaupungin hallintosäännössä.

Johtokunnan jäsenet

Olarin koulun johtokunta (pdf, 8 Kt)

Johtokunnan pöytäkirjat

Kokouspöytäkirja 24.5.2021 (pdf, 148 Kt)

Toimintakertomus vuodelta 2020 Olarin koulu (pdf, 28 Kt)

Kokouspöytäkirja 25.1.2021 (pdf, 335 Kt)

Kokouspöytäkirja 7.12.2020 (pdf, 335 Kt) 

Kokouspöytäkirja 21.9.2020 (pdf, 169 Kt)

Kokouspöytäkirja 11.5.2020 (doc, 136 Kt)

Kokouspöytäkirja 16.12.2019 (doc, 134 Kt)

Kokouspöytäkirja 23.9.2019 (pdf, 284 Kt)

Kokouspöytäkirja 6.5.2019 (pdf, 162 Kt)

Kokouspöytäkirja 25.1.2019 (pdf, 163 Kt)

Kokouspöytäkirja 17.9.2018 (pdf, 1558 Kt)

Kokouspöytäkirja 11.12.2017 (doc, 128 Kt)

Kokouspöytäkirja 25.9.2017 (doc, 132 Kt)

Kokouspöytäkirja 6.9.2 017 (docx, 22 Kt)

Olarin koulun johtokunnan lausunto 12.9.2017 (doc, 42 Kt)

Koulun järjestyssäännöt

Olarin koulun järjestyssäännöt (pdf, 42 Kt)