Olarin koulu

Olarin koulun Instagram kuvaa yhtenäiskoulun arkea. Tervetuloa seuraamaan!
https://www.instagram.com/olarin_koulu/ >>

---------

Olarin koulu aloitti yhtenäisenä peruskouluna 1.8.2017. Koulussa opiskelee yhteensä noin 420 oppilasta. Opinmäen kiinteistössä opiskelee n. 170 alakoululaista luokilla 1.-5. Yläkoulussa Olarinniityntiellä samassa kiinteistössä Olarin lukion kanssa opiskelee noin 250 oppilasta. Olarin koulu on kasvava koulu. Alakoulu kasvaa lähivuosina kaksisarjaiseksi luokilla 1.-6.

Olarin koulussa tärkeää on elämän perustaitojen ja -tietojen oppiminen, oppimisen taidot, erilaisuuden huomioiminen ja hyödyntäminen voimavarana, sekä yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot.

Lukemisen, kirjoittamisen ja laskemisen taitoja tarvitaan aina, myös tulevaisuudessa. Oppimisen taidoissa keskeisiä ovat kriittisen ajattelun ja soveltamisen, sekä uuden rakentamisen taito. Myös hyvät digitaidot ovat osa työelämätaitojen perustaa. Siksi oppimisen yhteydessä harjoitellaan käytännöllisiä ja hyödyllisiä digitaitoja.

Olarin koulussa tuetaan oppilaan omaa aktiivisuutta ja halua oppia. Kannustamme oppilaita pitkäjänteisyyteen, sinnikkyyteen ja avoimuuteen. Olarin koulussa pidetään tärkeänä sitä, että jokainen tekee oman parhaansa, auttaa toisia ja on ystävällinen. Lisäksi korostamme hyvää vuorovaikutusta ja yhteistyötä. Haluamme, että jokainen kunnioittaa kouluyhteisön jäseniä sellaisina kuin he ovat.

Olarin koululla on pitkät perinteet matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen kehittämisessä. Yläkoulun luokilla 7.-9. tarjotaan painotettua matemaattis-luonnontieteellistä opetusta. 
Olarin koulun matematiikka- ja luonnontiedeluokka >>