Olarin koulu

Wilma on siirretty uuteen osoitteeseen
Uusi osoite on espoo.inschool.fi 

Oppilaiden ensimmäinen koulupäivä keskiviikkona 11.8.2021

  • 1-3 luokat klo 9-12 
  • 4-9 luokat klo 9-13 

Vuosikertomus 2020-2021 >>

Tervetuloa ekaluokalle Olarin kouluun! (pptx, 687 Kt)

Tervetuloa Olarin kouluun seiskalle! (pptx, 3557 Kt)

Etäopetus: Ohjeet tehtävien palautukseen Google Classroomissa (pdf, 38 Kt)

Olarin koulun Instagram kuvaa yhtenäiskoulun arkea. Tervetuloa seuraamaan!
https://www.instagram.com/olarin_koulu/ >>

Olarin koulun matematiikka- ja luonnontiedeluokka >> 

---------

Olarin koulu aloitti yhtenäisenä peruskouluna 1.8.2017. Koulussa opiskelee yhteensä noin 630 oppilasta. Vuosiluokat 1-3 opiskelevat Opinmäen kiinteistössä ja vuosiluokat 4-9 Olarinniityntiellä. Olarin koulu on kasvava koulu, joka on lähikoulu alueen oppilaille. Vuosiluokilla 7-9 on painotettua matemaattis-luonnontieteellistä opetusta.

Olarin koulussa on tärkeää elämän perustaitojen ja -tietojen oppiminen, oppimisen taidot, erilaisuuden huomioiminen ja hyödyntäminen voimavarana, sekä yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot.

Lukemisen, kirjoittamisen ja laskemisen taitoja tarvitaan aina, myös tulevaisuudessa. Oppimisen taidoissa keskeisiä ovat kriittisen ajattelun ja soveltamisen, sekä uuden rakentamisen taito. Myös hyvät digitaidot ovat osa työelämätaitojen perustaa. Siksi oppimisen yhteydessä harjoitellaan käytännöllisiä ja hyödyllisiä digitaitoja.

Olarin koulussa tuetaan oppilaan omaa aktiivisuutta ja halua oppia. Kannustamme oppilaita pitkäjänteisyyteen, sinnikkyyteen ja avoimuuteen. Olarin koulussa pidetään tärkeänä sitä, että jokainen tekee oman parhaansa, auttaa toisia ja on ystävällinen. Lisäksi korostamme hyvää vuorovaikutusta ja yhteistyötä. Haluamme, että jokainen kunnioittaa kouluyhteisön jäseniä sellaisina kuin he ovat.

Olarin koululla on pitkät perinteet matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen kehittämisessä. Yläkoulun luokilla 7.-9. tarjotaan painotettua matemaattis-luonnontieteellistä opetusta. Olarin koulun matematiikka- ja luonnontiedeluokka >>