Opiskelu koulussamme

Koulussamme opetus ja kasvatus pohjautuvat opetussuunnitelmaan. Opetussuunnitelmamme kertoo, miten opetus koulussamme järjestetään sekä mitä ja miten opiskellaan. Opetussuunnitelma määrittelee oppiaineiden tavoitteet ja sisällöt sekä arvioinnin perusteet.

Espoossa painotetaan positiivisen kasvatuksen ja opetuksen näkökulmaa. Tämä tarkoittaa sitä, että autamme oppilaita tunnistamaan ja hyödyntämään omia vahvuuksiaan. Rohkaiseva ohjaus ja kannustava palaute lisäävät oppilaan luottamusta omiin mahdollisuuksiinsa. Oppimisen haasteisiin vastaamme kehittämällä oppilaan vahvuuksia edelleen.

Koulu sijaitsee Nöykkiön kaupunginosassa Suur-Espoonlahden alueella Länsiväylän pohjoispuolella. Koulurakennus on valmistunut joulukuussa 2004 ja sijaitsee metsäisellä tontilla. Koulun lähellä on monipuolinen luonto, jonka mahdollisuuksia käytetään opiskelussa hyödyksi.

Kaikki oppilaat aloittavat 3. luokalla englannin kielen opiskelun A1-kielenä. 4. luokalla on mahdollisuus aloittaa ranskan tai ruotsin kielen opiskelu A2-kielenä. Ryhmän perustaminen vaatii 14 valitsijaa.

Oppilaat saavat koulussa äänensä kuuluviin monissa raadeissa ja toiminnoissa. Ne esitellään otsikon Oppilaskuntatoiminta alla.