Martinkallion koulu

Uusi lukuvuosi alkaa torstaina 8.8.2019 klo 9.

1. luokalle tulevat

Kokoontuminen koulun sisäpihalla, josta luokanopettajat ottavat ryhmänsä mukaan.
 

7. luokalle tulevat:

Kokoontuminen koulun F-ovelle, josta luokanvalvojat ohjaavat sisään. 

Muut uudet oppilaat

- huomioliiveihin pukeutuneilta koulun aikuisilta voi kysyä oman kotiluokan.

Martinkallion koulu on yhtenäinen peruskoulu, joka tarjoaa oppilaalle turvallisen koulupolun ensimmäisestä yhdeksänteen luokkaan. Koulussa on n. 450 oppilasta.

Annamme kestävän kehityksen näkyä arkipäivän toiminnassa. Haluamme kehittää oppilaan tunnesuhdetta luontoon ja sen kautta halua suojella luontoa. Koulumme toiminta pohjaa elämää ja oppimista edistäviin arvoihin. Näitä ovat mm. elämän kunnioitus, rehellisyys, suvaitsevaisuus, kestävä kehitys, vastuuntuntoisuus ja tavoitteellisuus.

Opetuksella rakennamme pohjaa elinikäiselle oppimiselle edistämällä oppilaan suotuisia kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä. Oppilasta ohjataan hyviin käytöstapoihin sekä huomioimaan se, miten hänen toimintansa vaikuttaa häneen itseensä ja ympäristöönsä.

Pidämme tärkeinä yhteistyötaitoja, yhteisöllisyyttä ja yhteisöön sitoutumista sekä itsetunnon ja itsetuntemuksen kehittymistä. Pyrimme antamaan kouluyhteisön jäsenille vaikuttamismahdollisuuksia heitä itseään koskeviin asioihin.

Koulumme tiloissa järjestetään esiopetusta ja siihen liittyvää varhaiskasvatusta. Yhteystiedot: Eestinmetsän päiväkoti