Martinkallion koulu

Uusi lukuvuosi alkaa keskiviikkona 11.8.2021 klo 9.

1. luokkien oppilaat kokoontuvat sisäpihalle 

7. luokkien oppilaat kokoontuvat F-oven edustalle

Luokanopettajat ja -valvojat hakevat heidät sisään. Muita koulun uusia oppilaita opastavat keltaliiviset koulun aikuiset.

Martinkallion koulu on yhtenäinen peruskoulu, joka tarjoaa oppilaalle turvallisen koulupolun ensimmäisestä yhdeksänteen luokkaan. Koulussa on n. 480 oppilasta.

Koulussa opiskellaan A1-kielenä englantia 3. luokalta alkaen. Valinnaisena A2-kielenä voi valita ranskan tai ruotsin 4. luokalta alkaen ja jatkaa aloitetun espanjan kielen opiskelua 7. luokalla. B1-kielenä opiskellaan ruotsia 6. luokalta alkaen.

Annamme kestävän kehityksen näkyä arkipäivän toiminnassa. Haluamme kehittää oppilaan tunnesuhdetta luontoon ja sen kautta halua suojella luontoa. Koulumme toiminta pohjaa elämää ja oppimista edistäviin arvoihin. Näitä ovat mm. elämän kunnioitus, rehellisyys, suvaitsevaisuus, kestävä kehitys, vastuuntuntoisuus ja tavoitteellisuus.

Opetuksella rakennamme pohjaa elinikäiselle oppimiselle edistämällä oppilaan suotuisia kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä. Oppilasta ohjataan hyviin käytöstapoihin sekä huomioimaan se, miten hänen toimintansa vaikuttaa häneen itseensä ja ympäristöönsä.

Pidämme tärkeinä yhteistyötaitoja, yhteisöllisyyttä ja yhteisöön sitoutumista sekä itsetunnon ja itsetuntemuksen kehittymistä. Pyrimme antamaan kouluyhteisön jäsenille vaikuttamismahdollisuuksia heitä itseään koskeviin asioihin.

Koulumme tiloissa järjestetään esiopetusta ja siihen liittyvää varhaiskasvatusta. Yhteystiedot: Eestinmetsän päiväkoti