Opiskelu koulussamme

Mainingin koulun tavoitteena on kasvattaa oppilaat työskentelemään yhdessä, hankkimaan ja soveltamaan tietoja ja taitoja itsenäisesti. Koulussamme arvostetaan työntekoa ja korostetaan vastuuntuntoa sekä yhteisesti sovittujen sääntöjen noudattamista - ”Mainingin meininkiä”.

Koulumme antaa vankan yleissivistyksen ja mahdollisuuden monipuolisiin valintoihin.
Tavoitteenamme on, että oppilaasta kasvaa suvaitsevainen, hyvin käyttäytyvä ja itsetunnoltaan terve nuori, joka pystyy ottamaan vastuun omasta elämästään ja ympäristöstään. 

Kieliohjelma
 

1. lk
A1-kieli englanti

Luokat 3.-6.
A1-kieli: englanti
A2-kieli: ruotsi

Luokat 7.-9.
A1-kieli: englanti
A2-kieli: ruotsi, ranska
B1-kieli: ruotsi
B2-kieli: ranska, saksa

Painotukset

Musiikkipainotus

Mainingin koulussa musiikkipainotuksessa opiskelun voi aloittaa 3. luokalla ja jatkaa aina 9. luokalle asti. Musiikkipainotuksessa annetaan valmiuksia ja virikkeitä monipuoliseen musiikin harrastamiseen. Opetuksessa painotetaan oppilaan omaa musisointia laulamalla ja soittamalla sekä syvennetään musiikkitietoutta. Musiikkipainotuksessa oppilaalla on musiikin oppituntien lisäksi mahdollisuus osallistua kuoroihin, orkesteriin ja bändiryhmiin. Tavoite on, että jokaisella musiikkipainotuksessa olevalla on oma instrumentti.

Tanssipainotus

Tanssi on koulumme vanhoja perinteitä ja koulumme yläluokilla toimii tanssipainotus. Opetuksen lähtökohtana on tutustuminen tanssiin taidemuotona ja painotuksessa opiskellaan tanssilajeja modernista hiphoppiin. Tanssi toimii tiiviissä yhteistyössä musiikin ja muiden taideaineiden kanssa.

Alla on esimerkki tanssipainotuksen pääsykoeaikataulusta. Tämän vuoden aikataulu lähetetään jokaiselle hakijalle postitse kotiin pääsykoekutsussa.

Pääsykokeiden ohjelma:

Saapuminen koululle klo 8.15 ja siirtyminen koulun liikuntasalin pukuhuoneisiin.
1. Alkulämmittely opettajan johdolla
2. Opettajan koreografioiman sarjan opettelu ja esitys ryhmissä
3. Improvisaatio annettuun musiikkiin ryhmissä
4. Oppilaan oma tanssiesitys ja haastattelu

Oppilaiden omat tanssiesitykset
Musiikki matkapuhelimessa, esityksen pituus max 2 minuuttia.

Vaatetus
Tanssiin soveltuva joustava vaatetus, ei kuitenkaan liian isoja ja löysiä vaatteita, jotta liikkeet näkyvät kunnolla. Oppilaiden omien esitysten edetessä voi joutua odottamaan vuoroaan vähän pidempään, niin on hyvä ottaa mukaan lisävaatetta, että lämpö säilyy.

Juomapullo ja eväät
Mukaan kannattaa varata juomapullo ja eväät.

Valinnaisaineet

"Perusopetuksen valinnaisten opintojen yhteisenä tehtävänä on syventää oppimista, laajentaa opintoja ja vahvistaa jatko-opintovalmiuksia. Valinnaiset opinnot tarjoavat oppilaille mahdollisuuden kehittää osaamistaan kiinnostuksensa suunnassa. Valinnaisuus tukee opiskelumotivaatiota ja kartuttaa valintojen tekemisen taitoja." (OPS 2014)