Opiskelu koulussamme

Koulumme antaa vankan yleissivistyksen ja mahdollisuuden monipuolisiin valintoihin.
Tavoitteenamme on, että oppilaasta kasvaa suvaitsevainen, hyvin käyttäytyvä ja itsetunnoltaan terve nuori, joka pystyy ottamaan vastuun omasta elämästään ja ympäristöstään. 

Kieliohjelma
 

1. lk
A1-kieli englanti

Luokat 3.-6.
A1-kieli: englanti
A2-kieli: ruotsi

Luokat 7.-9.
A1-kieli: englanti
A2-kieli: ruotsi, ranska
B1-kieli: ruotsi
B2-kieli: ranska, saksa

Painotukset

Musiikkipainotus

Mainingin koulussa musiikkipainotuksessa opiskelun voi aloittaa 3. luokalla ja jatkaa aina 9. luokalle asti. Musiikkipainotuksessa annetaan mahdollisuuksia monipuoliseen musiikin harrastamiseen. Opetuksessa painotetaan oppilaan omaa musisointia laulamalla ja soittamalla sekä syvennetään musiikkitietoutta. 

Painotukseen haetaan 2. ja 6. luokan keväällä. Ohjeet pääsykokeisiin tulevat kotisivuille kevätlukukauden alussa.

Tanssipainotus

Koulumme yläluokilla toimii tanssipainotus. Opetuksessa tutustutaan tanssiin taidemuotona. Tanssitunneilla opiskellaan tanssilajeja modernista hiphoppiin. Tanssia opiskellaan yhteistyössä musiikin ja muiden taideaineiden kanssa. 

Painotukseen haetaan 6. luokan keväällä. Ohjeet pääsykokeisiin tulevat kotisivuille kevätlukukauden alussa.

Valinnaisaineet

Valinnaisuus tukee opiskelumotivaatiota ja opettaa valintojen tekemisen taitoja. Tarjoamme monipuolisia valinnaisaineita, joista oppilas valitsee itseään kiinnostavia vaihtoehtoja.

Valinnaisaineiden esittely 2021-2022