Vanhempainyhdistys

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Vanhempainyhdistys

Mainingin vanhempainyhdistys ry

Mainingin vanhempainyhdistyksen toiminta-ajatuksena on tukea Mainingin koulun oppilaiden
hyvää kasvua, lisätä yhteistyötä kodin ja koulun välillä sekä tukea opetus- ja virkistystoimintaa.

Vanhempainyhdistyksen toiminnan osana ovat
- varainkeruu
- stipendien ja muiden kannustinten jako oppilaille
- tapahtumien ja tilaisuuksien järjestäminen oppilaille/vanhemmille
- tiedonvälitys kodin ja koulun välillä

Yhdistys kuuluu Suomen vanhempainliittoon. Yhdistyksen hallitus valitaan syksyisin vuosikokouksessa.
Yhdistys tiedottaa pääasiassa sähköpostilistalla oleville sekä Wilman välityksellä. Ilmoittaudu
sähköpostilistalle maininginvanhempainyhdistys@gmail.com

Yhdistyksen toimintaa voit seurata myös Facebook-sivulla: http://bit.ly/2qHA0v8

Vanhempainyhdistys toimii vapaaehtoisvoimin ja kannatusmaksut ovat elintärkeitä toiminnan
mahdollistamiseksi. Vanhemmat, yritykset ja yhteisöt voivat tukea yhdistyksen toimintaa joko maksamalla jäsenmaksun tai kannatusmaksun.

Jäsenmaksun (15 €) maksamalla liityt yhdistyksen jäseneksi ja voit olla mukana yhdistyksen kokouksissa sekä suunnittelemassa yhdistyksen toimintaa haluamallasi tavalla. Jäsenmaksu ei velvoita toimintaan millään tavalla.

Kannatusmaksun (20 €) maksamalla vanhemmat, yritykset tai yhteisöt voivat tukea yhdistyksen toimintaa kertaluonteisesti. Kannatusmaksun maksaminen ei mahdollista osallistumista yhdistyksen kokouksiin tai toiminnan suunnitteluun.

Lahjoitusten avulla toimintaa voi tukea kertaluonteisesti haluamallaan summalla tai tavalla. Yhdistys ottaa mielellään vastaan lahjoituksina esimerkiksi lahjakortteja ja muita lasten virkistystoimintaan liittyviä
lahjoituksia sekä kahvitarvikkeita. Lahjoitusten kohdalla voi olla yhteydessä
maininginvanhempainyhdistys@gmail.com

Jäsen- tai kannatusmaksun tai haluamansa rahallisen lahjoituksen voi suorittaa seuraavin tiedoin:
IBAN tilinumero: FI51 5723 8120 1954 98
Saaja: Mainingin vanhempainyhdistys ry
Viesti: (Kirjoita viestikenttään ”jäsenmaksu” ja koulussa olevan oppilaan nimi TAI ”kannatusmaksu” TAI
”lahjoitus”)